ศาลรัฐธรรมนูญ อนุมัติ แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ได้ แต่ต้องให้ประชาชน ลงประชามติ ก่อน

ศาลรัฐธรรมนูญ อนุมัติ แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ได้ แต่ต้องให้ประชาชน ลงประชามติ แสดงความคิดเห็นว่าต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่? รวมถึงลงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ ก่อน
ศาลรัฐธรรมนูญ อนุมัติ แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ได้ แต่ต้องให้ประชาชน ลงประชามติ ก่อน

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564 ฉบับที่ 7/2564 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมติเสียงข้างมากวินิจฉัย โดยสรุปได้ดังนี้

1.รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้

2.​ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อน ว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่

3.​เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่ กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับเต็ม ได้ที่นี้ :

https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/article_20210311151800.pdf

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co