ศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลาง ให้โอกาส เด็กเคยผิด กลับมาสู่สังคม

ศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลาง ทำ MOU ร่วมกับสถานบันการศึกษา เเก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเคยทำผิด ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้ง
ศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลาง ให้โอกาส เด็กเคยผิด กลับมาสู่สังคม

ศาลเยาวชนเเละครอบครัวกลาง ทำ MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้โอกาสเด็กที่เคยทำผิด ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เนื่องด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวมีเจตนารมณ์มุ่งเน้นการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ท่านประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและอาชีพ เชื่อว่าเมื่อเด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี มีอาชีพที่ดี จะสามารถลดการกระทำผิดซ้ำได้

นอกจากนี้ ยังพบว่า เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาล ภายหลังกระทำผิด มักจะหลุดลอยจากระบบการศึกษาหรือมีปัญหาในการกลับเข้าเรียน เช่น โตเกินวัย บ้านมีฐานะยากจน หรือ หากจะกลับเข้าเรียนต้องกลับไปเริ่มสมัคร เรียนใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับและขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กได้เลือกเรียนตามความสนใจ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จึงได้ทำ MOU กับหน่วยงานในกระบวนการศึกษาหลายแห่ง เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพ เเละทำ MOU กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและ สอศ. มีเจตนาร่วมกันที่จะให้โอกาสเยาวชน ได้เข้าเรียนสถานศึกษา โดยไม่ต้องทดสอบความรู้ เลือกเรียนในสถานศึกษาเดิม หรือ เปลี่ยนสถานศึกษาใหม่ และเทียบโอนผลการเรียน หรือ เข้าเรียนในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ เป็นการเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้แก่เยาวชน เมื่อมีการศึกษาก็จะทำให้เยาวชนมีอนาคตที่ดีและกลับตน เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีค่ะ

โอกาสมีไว้ให้เเก้ไขเเละปรับปรุงเเละเริ่มต้นใหม่เสมอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co