ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดโมเดอร์นา 6 มิ.ย.นี้

เริ่มพรุ่งนี้ (6 มิ.ย. 65) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดโมเดอร์นา จนกว่าวัคซีนจะหมด
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดโมเดอร์นา 6 มิ.ย.นี้

5 มิ.ย. 65 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ทางศูนย์ฯ ได้รับสนับสนุน วัคซีน โมเดอร์นา ในรอบเดือนมิถุนายน มาจำนวนหนึ่ง จึงจะเปิดบริการ Walk in วัคซีน โมเดอร์นา เข็มต่างๆ ดังนี้

เข็มที่ 1

สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน โดยจะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Md-Pz) ดังนี้

เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา - เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์

ระยะห่าง 28 วัน

ส่วนเข็มที่ 2,3,4,5 วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า

สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เข้ารับบริการได้ที่ ประตู 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป เวลา 9.00 - 15.00 น. หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

อย่างไรก็ตาม วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด ทางศูนย์ฯ จะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด

สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์ แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็น วัคซีนโมเดอร์นา ได้

ส่วนเข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง

ผู้ที่ประสงค์หรือต้องการรับวัคซีนที่มากกว่าเข็มที่ 4

สามารถขอปรึกษาแพทย์ก่อนได้ ทั้งจากระยะเวลาการให้วัคซีน ชนิดวัคซีน และจุดประสงค์การรับวัคซีน เช่น ผู้ที่อาจไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันมาแล้ว พบว่า ภูมิคุ้มกันต่ำ หรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

หมายเหตุ การบริหารวัคซีนโมเดอร์นา รูปแบบการฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ โดยสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส (IM)

ปริมาตร 0.5 ml ขนาดยา 100 mcg

2. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส (IM)

ปริมาตร 0.25 ml ขนาดยา 50 mcg

3. ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (ID)

ปริมาตร 0.1 ml ขนาดยา 20 mcg

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co