ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระบุ ลิงก์ มาตรการลด ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็น ของจริง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระบุ ลิงก์ลงทะเบียน มาตรการลด ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็น ลิงก์ลงทะเบียน ของจริง
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระบุ ลิงก์ มาตรการลด ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็น ของจริง

เว็บไซต์ Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูล จากกรณีการแชร์ข้อมูลมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ พร้อมลิงก์ลงทะเบียนจากเพจเราชนะ พร้อมระบุว่า http://meagate1.mea.or.th/welfareregis นั้นเป็นลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพ ห้ามลงทะเบียนนั้น ทางการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลจากแชท และเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว พบว่า ลิงก์ดังกล่าวเป็นลิงก์จริง ที่ใช้สำหรับลงทะเบียนจริง ไม่ใช่ของมิจฉาชีพแต่อย่างใด แต่เพจเฟซบุ๊กเราชนะ ไม่ใช่ช่องทางสื่อสารที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาล และมีการโพสต์เนื้อหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยข้อเท็จจริง คือ มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งล่าสุดนั้น เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากนโยบายเดิม ที่เริ่มมีมาตรการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยล่าสุด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 1 ปี คือ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากเดิมรายละ 230 บาทต่อเดือน เป็น 315 บาทต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือยังต้องชำระค่าไฟฟ้าปกติ

ขอบคุณภาพ : เว็บไซต์ www.mea.or.th

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงเป็นรูปแบบเดิม คือ ในกรณีที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน ให้ลงทะเบียนตามช่องทางของหน่วยงานการไฟฟ้าที่ดูแลในพื้นที่ของท่าน แต่สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ จากนั้นเมื่อ MEA แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนแล้ว ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าตามปกติ หลังจากนั้น MEA จะส่งข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้าให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งหากข้อมูลถูกต้อง กรมบัญชีกลางจะโอนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าคืนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามจำนวนค่าไฟฟ้าที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 315 บาท ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 ที่มีขนาดเครื่องวัดฯ ขนาด 5(15) แอมแปร์ เมื่อใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการในปัจจุบัน แทนสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้ที่แม้จะมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อเดือน ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในเดือนนั้น ๆ เช่นกัน

นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาค ได้ชี้แจงถึงมาตรการลดภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยลดค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 สนับสนุน วงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (ตามจำนวนเงินที่ใช้จริง) โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ หรือ ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนแจ้งใช้ สิทธิ์ไว้กับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ขอบคุณภาพ : เว็บไซต์ www.mea.or.th

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้านครหลวงที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หรือ MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจากการประปาส่วนภูมิภาคได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือโทรสายด่วน 1662

ก่อนที่จะโพสต์อะไร ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์กันด้วยนะคะ จะได้ไม่เป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดกันค่ะ

คลิปแนะนำอีจัน
พระมหาไพรวัลย์ หลั่งน้ำตากลางไลฟ์สด ประกาศเตรียมสึก

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co