ศูนย์พักคอย 100 ห้อง จากกรมศุลกากร รองรับผู้ป่วยโควิด

กรมศุลกากร นำห้องพัก 100 ห้อง ทำศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด ช่วย กทม.
ศูนย์พักคอย 100 ห้อง จากกรมศุลกากร รองรับผู้ป่วยโควิด
ขอบคุณภาพ : ทำเนียบรัฐบาล

กรมศุลกากรนำห้องพัก 100 ห้อง! จัดทำศูนย์พักคอย (Community Isolation)

วันนี้ (11 ส.ค. 64) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง และนายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ที่เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของอาคารที่พักศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางคอแหลม โดยให้กรุงเทพมหานครใช้เป็นศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19

ขอบคุณภาพ : ทำเนียบรัฐบาล
ขอบคุณภาพ : ทำเนียบรัฐบาล
ขอบคุณภาพ : ทำเนียบรัฐบาล

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากเตียงเต็ม ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมศุลกากรร่วมกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้จัดเตรียมอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่จำนวน 100 ห้อง (400 เตียง) ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) รองรับผู้ป่วย โดยได้เตรียมห้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อให้แพทย์เฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้จัดหาเตียงนอน ชั้นเก็บของ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย

ขอบคุณภาพ : ทำเนียบรัฐบาล
ขอบคุณภาพ : ทำเนียบรัฐบาล
ขอบคุณภาพ : ทำเนียบรัฐบาล

นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้เตรียมพื้นที่ในการจัดทำศูนย์พักคอยสำหรับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ไว้ที่อาคารสโมสร กรมศุลกากร คลองเตย ซึ่งกรมศุลกากรจะเป็นผู้ดูแลร่วมกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ขอบคุณภาพ : ทำเนียบรัฐบาล
อีจัน
www.ejan.co