สคร. เผย สำนักงานสลากฯ ครองแชมป์ ส่งรายได้สูงสุด!!

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครองแชมป์ ส่งเงินเข้ารัฐติดอันดับสูงสุด ในปีงบประมาณไตรมาส 3
สคร. เผย สำนักงานสลากฯ ครองแชมป์ ส่งรายได้สูงสุด!!

ด้าน นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมทั้งสิ้นจำนวน 116,130 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 14,643 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท

โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 ได้แก่

  1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 38,997 ล้านบาท

  2. บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท

  3. ธนาคารออมสิน 14,607 ล้านบาท

  4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 9,919 ล้านบาท

  5. การไฟฟ้านครหลวง 3,325 ล้านบาท

  6. การยาสูบแห่งประเทศไทย 2,619 ล้านบาท

  7. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,610 ล้านบาท

  8. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2,600 ล้านบาท

  9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,374 ล้านบาท

  10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,345 ล้านบาท อื่นๆ และกิจการฯ 8,536 รวม 116,130 ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ไม่รวมเงินนาส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 เป็นการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 มีการนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงกว่าประมาณการสะสมเนื่องจากรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่บางแห่งสามารถนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564

โดยรัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่ง สคร. จะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกำกับติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ สร้างเสถียรภาพทางการคลังได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คลิปอีจันแนะนำ
เมื่อลูกค้าไม่เชื่อ ถูกหวย18ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co