สถานการณ์น้ำทั่วประเทศวันนี้! ใต้ยังมีฝน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

สรุปสถานการณ์น้ำทั่วประเทศวันนี้ ค่าความเค็มมาตรฐาน ใต้ยังต่องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกต่อเนื่อง
สถานการณ์น้ำทั่วประเทศวันนี้! ใต้ยังมีฝน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันนี้(18 พ.ย. 64) ว่า

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็น และภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณ จ.สตูล (146 มม.) จ.นครศรีธรรมราช (134 มม.) และ จ.ยะลา (133 มม.) ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,164 ล้าน ลบ.ม. (68%) ขนาดใหญ่ 31,580 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และสิริกิติ์)

คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ แม่น้ำท่าจีน มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ขณะนี้ภาคใต้ของประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้มีสถานการณ์ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่ง จ.ชุมพร ประสบกับสถานการณ์อุทกภัย บริเวณ อ.หลังสวน อ.สวี อ.ท่าแซะ อ.ทุ่งตะโก และ อ.เมือง โดยรัฐบาลมีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย รวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหาย ฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย

ขอบคุณภาพจาก : กรมอุตุและอุทกวิทยาประยุกต์ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
ขอบคุณภาพจาก : กรมอุตุและอุทกวิทยาประยุกต์ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
คลิปอีจันแนะนำ
แต่งเมียได้ เพราะไม้ด่าง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co