สถานการณ์น้ำท่วมไทย น่าห่วง 17 จังหวัด จมบาดาล !

กรมชลประทาน เผยข้อมูล สถานการณ์น้ำท่วมไทย น่าห่วง 17 จังหวัด เหนือ อีสาน กลาง อ่วม จมใต้บาดาล !
สถานการณ์น้ำท่วมไทย น่าห่วง 17 จังหวัด จมบาดาล !

ข้อมูลจาก กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 25 ก.ย.64 พื้นที่ ประสบอุทกภัยปี 2564 สาเหตุเนื่องจากอิทธิพล ดังนี้

-อิทธิพลของร่องมรสุม พาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง (ตั้งแต่ 8-11 ก..64)

-อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน "โกนเซิน" (CONSON) มีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ตั้งแต่ 11-13 ก.ย.64)

-อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย (ตั้งแต่ 14 ก.ย.64)

-อิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก เละภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย (ช่วงวันที่ 20 - 25 ก.ย.64)

-อิทธิพลของพายุดีเปรสชัน "เตี๋ยนหมู่" เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดมุกดาหาร และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 24-25 ก.ย.64)

ส่งผลทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 32 จังหวัด ดังนี้

พื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัย และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ จะเชิงเทรา ตราด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช และตรัง

พื้นที่ประสบอุทกภัย 17 จังวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชัยนาท สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และอ่างทอง

ซึ่ง สถานการณ์อุทกภัย

- จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 1 อำเภอ คือ อำเภอบางระกำ โดยมีน้ำท่วมขังบริเวณ หมู่ที่ 4 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวนพื้นที่กว่า 600 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของราษฎร คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณวันที่ 26 ก.ย.64 โครงการชลประทานพิษณุโลก และส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรของราษฎร และผลักดันน้ำเข้าสู่แก้มลิงบึงตะเคร็ง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

- จังหวัดตาก มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง และอำเภอสามเงา

อ.เมือง จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 ลำห้วยแม่ระกา น้ำลันลิ่งบริเวณหมู่ที่ 6 และ9 ต.โปงแดง จุดที่ 2 ลำห้วยแม่ระกา น้ำล้นตลิ่งหมู่ที่ 1 ต.วังประจบ จุดที่ 3 น้ำรอการระบายทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณหน้าโรงเรียนผดุงปัญญา ต.ไม้งาม และจุดที่ 4 น้ำรอการระบายทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณโค้งคลองสัก ต.น้ำรึม

อ.สามเงา จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้ ต.วังหมัน โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมช่วยเหลือกรณีฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในพื้นที่ต่อไป

- จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.ศรีสำโรง อ.เมือง อ.คีรีมาศ อ.ศรีสัชนาลัย และ อ.บ้านด่นลานหอย

อ.ทุ่งเสลี่ยม น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำแม่มอกจำนวนมาก ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบท้ายน้ำ บริเวณ ต.กลางดง ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม และ ต.บ้านไร่ ต.ราวต้นจันทน์ ต.บ้านซ่าน ต.บ้านนา ต.วังทอง ต.วังใหญ่ และ ต.ทับผึ้ง

อ.ศรีสำโรง ลำน้ำสาขาแม่มอกขาดบริเวณตำบลบ้านไร่ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าว 54,319 ไร่ อ.บ้านด่านลานหอย ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย ไหลล้น อาคารระบายน้ำล้นสูง 0.59 ม. ทำให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ต.ตลิ่งชัน ต.วังลึก ต.บ้านด่น อ.เมือง น้ำไหลลงแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงจำนวนมาก ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 3 จุด ได้แก่ ต.บ้านกล้วย ต.ยางช้าย และ ต.ปากพระ มีน้ำท่วมถนนทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง กม.167+430 - กม. 167+568 (สุโขทัย-เมืองเก่า)

ขอบคุณภาพ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์

ระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.05 ม. รถเล็กสัญจรไป มาได้ มีน้ำท่วมผิวจราจร ถนนทางหลวง 12 (สุโขทัย-เมืองเก่า) บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย ต.บ้านกลัวย มีระดับน้ำสูงขึ้นเอ่อลันสูงประมาณ 5-10 ชม.รถสัญจรไป-มา ได้ อ.คีรีมาศ มีน้ำท่วมถนนทางหลวง หมายเลข 101 (สุโขทัย-กำแพงเพชร) หน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ รถเล็กไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ โครงการชลประทานสุโขทัย ได้สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ ได้แก่ รถแบคโฮ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำแม่มอก และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 7 เครื่อง รวมทั้งเครื่องผลักดันน้ำ 5 เครื่อง จัดจราจรน้ำโดยใช้ระบบชลประทาน ที่ ปตร.บ้านหาด สะพานจันทร์ ผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายผ่าน ปตร.คลองหกบาท ลงสู่คลองยม-น่าน และแม่น้ำยมสายเก่า

ขอบคุณภาพ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์

และระบายลงสู่แม่น้ำยมสายหลักที่สถานีวัดน้ำ Y.64 อ.บางระกำ เพื่อควบคุมให้แม่น้ำยมสายหลักมีระดับต่ำ เพื่อให้ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก ฝั่งขวาจากแม่น้ำยมระบายลงได้ และผันระบายน้ำเข้าคลองเชื่อมแม่น้ำยม ผ่านคลองเล็กต่างๆ รวมทั้งผ่านประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย ลดการระบายน้ำไปยังด้านท้าย เพื่อให้น้ำจากทุ่งทะเลหลวง และคลองแม่รำพันสามารถระบายลงสู่แม่น้ำยมได้ เร่งระบายน้ำในลำแม่มอกเข้าสู่แก้มสิงและพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่แก้มลิงวังทองแดง และแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง เข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระ และส่วนหนึ่งไหลลงแม่น้ำยมต่อไป และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและออกหนังสือแจ้งเตือนในพื้นที่

ขอบคุณภาพ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์

- จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 อำเภอ ประกอบด้วย จ.กำแพงเพชร 3 อำเภอ และ จ.พิจิตร 2 อำเภอ

กำแพงเพชร มีพื้นที่น้ำท่วม 3 อำเภอ ได้แก่ อ.พรานกระต่าย จำนวน 7 จุด บริเวณ ต.พรานกระต่าย ต.ท่าไม้ ต.เขาคีริส ต.ถ้ำกระต่ายทอง ต.หัวยยั้ง ต.คุยบ้านโอง และ ต.วังตะแบก อ.เมือง จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณ ต.หนองปลิง และ ต.สระแก้ว อ.ทรายทองวัฒนา จำนวน 1 จุด บริเวณ ต.ทุ่งทราย มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 4,000 ไร่

พิจิตร มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธิ์ประทับช้าง และอ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง จำนวน 2 จุด บริเวณที่ ต.ทุ่งใหญ่ มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่ และที่ ต.ดงเสือเหลือง มีน้ำท่วม พื้นที่การเกษตร 1,300 ไร่ อ.สามง่าม จำนวน 3 จุด บริเวณที่ ต.หนองโสน ต.เนินปอ และต.รังนก รวมมีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 3,000 ไร่

โครงการชลประทานกำแพงเพชร บริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดย สนับสนุนเครื่องสูบน้ำบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 101 กำแพงเพชร-สุโขทัย และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ประสบอุทกภัย และเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที

- จังหวัดเลย มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ด่านซ้าย และ อ.เมือง

อ.ด่านซ้าย เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำน้ำหมัน ไหลผ่านเขตชุมชนด่านซ้ายและพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ 2 ฝั่งลำน้ำ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ก่อนที่ลำน้ำหมันจะไหลลงสู่ลำน้ำเหือง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ได้แก่ บ้านนาทุ่ม บ้านหนามแท่ง บ้านน้ำท่วม บ้านนาหอ บ้านนาเวียง ภาพโดยรวมน้ำอยู่ในลำน้ำและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

ช่วงปลายน้ำ (บ้านปากหมัน) ก่อนไหลลงน้ำเหือง ระดับน้ำลดลง 2.00 ม. และยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันยังมีฝนตกเป็นระยะๆ อ.เมือง ปริมาณน้ำในสระน้ำดอกบัวเอ่อลันตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านคุ้มซำหลวง หมู่ที่ 11 บ้านฟากนา ต.นาอาน โครงการชลประทานเลย ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำน้ำหมัน 10 เครื่อง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง เพื่อสูบน้ำออกจากสระน้ำดอกบัว รวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำอีก จำนวน 8 เครื่อง ไว้รองรับสถานการณ์

- จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอ ประกอบด้วยประกอบด้วย อ.ชุมแพ อ.แวงใหญ่ และ อ.แวงน้อย

อ.ชุมแพ (คบ.พรมเชิญ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บ้านสนามบิน ต.โนนสะอาด ระดับน้ำท่วม 0.50 เมตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 60 ไร่ และบ้านท่เดื่อ ต.ไชยสอ ระดับน้ำท่วม 0.80 เมตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 300 ไร่ อ.แวงใหญ่ จำนวน 1 จุด ได้แก่ ต.โนนทอง 7 หมู่ข้าน เนื่องจากแม่น้ำชีเอ่อลันเอ่อตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ข้าวนาปี อ้อย และข้าวนาปรังบางส่วน ประมาณกว่า 1000 ไร่ อ.แวงน้อย จำนวน 1 จุด ได้แก่ ต.ท่านางแมว 4 หมู่บ้าน เนื่องจากแม่ น้ำชีลันตลิ่งออกเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ประมาณกว่า 1000 ไร่

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำ ในลำน้ำมีระดับ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากยังคงมีฝนตกด้านเหนือน้ำ การระบายน้ำของ ปตร.น้ำเชิญ (ชุมแพ) และ ปตร.หนองเรือ เปิดบานพ้นน้ำ คาดว่าพื้นที่น้ำท่วม อ.ชุมแพ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 30 ก.ย.64 หากไม่มีฝนในพื้นที่เพิ่มเติม

อ.แวงใหญ่ และ อ.แวงน้อย ปัจจุบันยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ เนื่องจากยังได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน "เตี้ยนหมู่" อาจทำให้มีน้ำท่วมสูงขึ้นในช่วง 1-2 วันนี้ และคาดว่าจะเข้าสู่ปกติภายใน 30 ก.ย.64 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญมอบหมายเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีการแจ้งเตือนการระบายน้ำในพื้นที่ และได้เปิดบานพ้นน้ำ เพื่อเพิ่มการระบายน้ำจาก ปตร.น้ำเชิญ และ ปตร.หนองเรือพร้อมทั้ ทั้งผันน้ำเข้าแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีเพื่อลดยอดน้ำ และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มช่วยสูบน้ำที่ยังขังในพื้นที่หลังปริมาณน้ำลดลง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

- จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อ.หนองบัวระเหว จัตุรัส เมือง เนินสง่า บ้านเขว้า เกษตรสมบูรณ์ และซับใหญ่ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากยังคงมีฝนตก ด้านเหนือน้ำ การระบายน้ำของ ปตร.น้ำเชิญ (ชุมแพ และ ปตร.หนองเรือ เปิดบานพ้นน้ำ คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 23 ก.ย.64 หากไม่มีฝนในพื้นที่เพิ่มเติม โครงการชลประทานชัยภูมิ ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนแก่หน่วยงานในพื้นที่และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎร ที่อยู่บริเวณสองฝั่งลำน้ำชี ได้แก่ อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอจัตุรัส, อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอเนินสง่า ให้ฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณภาพ ปภ.
ขอบคุณภาพ ปภ.

- จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อ.ทุ่งเขาหลวง ปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำชี นอกเขตคันพนังฯ ประมาณ 30 ไร่ บริเวณ บ.ดอนแก้ว ม.6 ต.บึงงาม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำท่วมประจำ(ซ้ำซาก) โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำกดแขแช จำนวน 1 บาน สูง 1.00 ม. และ วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มจากเดิม เป็น 3 บาน สูงบานละ 1.00 ม. เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ประสบสบภัยลงสู่แม่น้ำชีอย่างต่อเนื่อง ในระยะนี้

- จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.โนนสูง อ.โชคชัย และ อ.ด่านขุนทด

อ.โนนสูง จำนวน 2 จุด ได้แก่ ต.จันอัด ต.โนนสูง อ.โชคชัย บริเวณ ต.กระโทก พื้นที่นาข้าวเสียหาย 180 ไร่ และที่บริเวณ ต.ท่าเยี่ยม พื้นที่นาข้าวเสียหาย 430 ไร่ อ.ด่านขุดทด จำนวน 1 จุด บริเวณ หมู่ที่ 2,4,5,7.,9 ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด โครงกรชลประทานนครราชสีมา ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำเชียงไกรรวม 12 เครื่อง และได้รับการสนับสนุนรถสูบส่งน้ำระยะไกลจากศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา

เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ทำการเพิ่มอัตรากรระบายน้ำด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้อัตราการระบายน้ำในลำเชียงไกรตอนล่าง ตั้งแต่ท้ายอ่างฯลงไป เมื่อรวมกับน้ำที่มาจากวังกะทะ และบึงพุดซา จะมีปริมาณน้ำและระดับเพิ่มขึ้น ที่ อ.ด่านขุนทด ดำเนินการวาง Big Bag - คันกั้นน้ำ ช่วงบ้านโนนสง่าเพื่อป้องกันน้ำจาก ลำห้วยสามบาท ลำห้วยลุงไหลเข้าสมทบน้ำที่ท่วมขังบ้านบึงบัวทอง ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด

- จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย อ.กบินทร์บุรี บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นลิ่ง โครงการชลประทานปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้เตรียมพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือต่อไป

- จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย อ.อรัญประเทศ จำนวน 3 จุด ดังนี้ ปริมาณน้ำในคลองพรมโหดล้นตลิ่งเข้าท่วมวัดเกาะ ต.ฟากห้วย ปริมาณน้ำในคลองพรมโหดลันตลิ่ง เข้าท่วมสุสานมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรม กม.5 ต.อรัญประเทศ ปริมาณน้ำล้นตลิ่งจากคลองพรมโหด เข้าท่วมบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 บ้านวังมน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่โคกสะแบง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะแบง หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม ปริมาณมีแนวโน้มทรงตัว คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติม ปริมาณน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2-3 วัน โครงการชลประทานสระแก้ว มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อให้ข้อมูลน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ จะติดตามสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป

- จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สรรคบุรี มีน้ำท่วมชังในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 และ 12 ต.บางชุด จำนวน 300 ไร่ ปัจจุบันฝนตกในพื้นที่ลดลง ซึ่งหากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์ โครงการชลประทานชัยนาท ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ใช้ระบบชลประทานในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยเร่งสูบน้ำออกจากแปลงนาของเกษตรกร และลดการระบายน้ำn เพื่อไม่ให้น้ำไปสะสมในคลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 2 และเร่งระบายไปลงยังคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 และแม่น้ำท่าจีน ตามลำดับโดยใช้การบริหารระบบชลประทานในพื้นที่

- จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.สามชุก และ อ.บางปลาม้า รายละเอียดดังนี้ อ.เมืองสุพรรณบุรี จำนวน 3 จุด บริเวณ ต.บางกุ้ง ต.ศาลาขาว และ ต.โพธิ์พระยา

อ.สามชุก จำนวน 4 จุด (คบ.ดอนเจดีย์) บริเวณ ต.หนองผักนาก และที่ ต.บ้านสระ ต.กระเสียว (คบ.สามซุก) ต.ย่านขาว

อ.บางปลาม้า จำนวน 2 จุด บริเวณ (คบ.โพธิ์พระยา ต.โคกคราม และ ต.บ้านแหลม ปริมาณน้ำในคลอง ร.3ข สามชุก 1และในคลองระบาย 5 ข.สามชุก 1 ลดลง จะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 1 - 2 วัน

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง แต่ยังคงได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม น้ำฝน และประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 - 2 สัปดาห์ โครงการชลประทานสุพรรณบุรีได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากแปลงนาของเกษตรกร และลดการระบายน้ำเพื่อไมให้น้ำไปสะสมในคลองระบายน้ำในพื้นที่ รถแบ็คโฮกำจัดวัชพืชในคลองระบาย 5 ข.สามชุก1 จำนวน2 คัน เพื่อเร่งการระบายน้ำ ลงคลองระบายใหญ่สามชุก 1 เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล และอ.บางไทร ซึ่งเกิดจากกรระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,072 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ 2,172 ลบ.ม/วินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน) รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและตะวันออก 395 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 2 ลบ.ม/วินาที) ซึ่งจะมีผลต่อระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยา (วันนี้ 25 ก.ย.64) เขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.50 ม.รทก. (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน) ระบายน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C.13 มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,072 ลบ.ม/วินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน) ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ทั้งนี้ กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพ ของพื้นที่โดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร โดยกรมชลประทานได้ทำการเตรียมรับปริมาณน้ำดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ และประสานงานไปยังพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้ว

- จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย ได้แก่ อ.อินทร์บุรี แบ่งเป็น 4 จุด ได้แก่ หมู่ 1 ต.ซีน้ำร้าย จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ 2 ต.ชีน้ำร้าย จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ 5 ต.อินทร์บุรี จำนวน 10 ไร่ และ หมู่ 1 ต.ทับยา จำนวน 5 ครัวเรือน ปัจจุบันปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำเพิ่มขึ้น โครงการชลประทานสิงห์บุรี แจ้งเตือนข่าวสารสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้ประชาชนรับทราบ

ขอบคุณภาพ ส.ปชส.สิงห์บุรี
ขอบคุณภาพ ส.ปชส.สิงห์บุรี

- จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย ได้แก่ อ.ป่าโมก จำนวน 3 จด ได้แก่ หมู่ 1 , 2 และ หมู่ 6 ต.โผงเผง ปัจจุบันปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำเพิ่มขึ้น โครงการชลประทานอ่างทอง แจ้งเตือนข่าวสารสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้ประชาชนรับทราบ

คลิปอีจันแนะนำ
ตำรวจน้ำดี แบกยายข้ามไป รพ. #น้ำท่วมชัยภูมิ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co