สถานทูตเปิดเงื่อนไข คนไทยอยากกลับไทย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เตรียมเอกสารกันพร้อมหรือยัง ไทยเปิดประเทศแล้ว นอกจากนักท่องเที่ยว คนไทยก็กลับเข้าประเทศได้นะ ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐกำหนด
สถานทูตเปิดเงื่อนไข คนไทยอยากกลับไทย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เปิดประเทศ...คนไทยในต่างแดน?

วันนี้ (1 พ.ย. 64) ไทยเปิดประเทศเป็นวันแรก ต้อนรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ใช่ว่าจะมีแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้าไทยได้ การเปิดประเทศครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดรับคนไทยที่ไปทำงานต่างแดนให้กลับเข้าไทยได้อีกด้วย แต่ก็ใช่ว่าจะกลับเข้ามาง่ายๆนะคะ มาดูกันค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง

เริ่ม 1 พ.ย. 2564

ยกเลิกระบบ COE / เริ่มใช้ระบบใหม่คือ Thailand Pass โดยแบ่งเงื่อนไขออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คนไทยที่เดินทางจาก 63 ประเทศ/ดินแดน (รวมออสเตรีย สโลวีเนีย และสโลวาเกีย) และฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้โครงการ TEST & GO บนเงื่อนไขดังนี้

1. พักอยู่ในพื้นที่ประเทศที่ได้รับอนุญาต ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 21 วัน (ยกเว้นกรณีผู้ที่พำนักอยู่ในไทย ซึ่งได้เดินทางจากไทยเข้าพื้นที่ 63 ประเทศนี้ สามารถใช้สิทธิ์ไม่กักตัวได้ แม้จะอยู่ในประเทศเหล่านี้ไม่ถึง 21 วัน แต่จะต้องไม่ได้แวะหรือไปพำนักที่ประเทศอื่นนอกเหนือจาก 63 ประเทศ/ดินแดน ดังกล่าวก่อนเดินทางกลับไทย)

2. จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA+ หรือ Alternative Quarantine (AQ) 1 คืน

3. ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง

4. คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD)

5. ต้องตรวจโควิด-19 ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และต้องรอที่โรงแรมจนกว่าจะได้รับแจ้งผลตรวจเป็นลบ

6. เมื่อได้รับผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่นได้

7. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยภายใต้โครงการ "Test & Go" (ไม่กักตัว) ได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง

กลุ่มที่ 2 คนไทยที่ไม่ได้เดินทางมาจาก 63 ประเทศ/ดินแดน หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน 63 ประเทศ/ดินแดนต่อเนื่องกันอย่างน้อย 21 วัน แต่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าไทยทางอากาศได้โดยไม่ต้องกักตัวภายใต้เงื่อนไขโครงการ SANDBOX ดังนี้

1. จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรง SHA+7 วัน ในพื้นที่ Sandbox ซึ่งจะขยายรวมถึงกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เพิ่มเติมจากภูเก็ตและเกาะสมุย

2. ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง

3. คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD)

4. ต้องตรวจโควิด-19 ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 หรือ 7

5. เมื่อครบ 7 วันแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่น ๆ ได้

6. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยภายใต้โครงการ "Sandbox" ได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง

กลุ่มที่ 3 คนไทยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส ยังคงต้องกักตัว 10 วัน ที่ โรงแรม AQ ภายใต้โครงการ ALTERNATIVE QUARANTINE ดังนี้

1. เดินทางมาจาก 63 ประเทศ/ดินแดนที่รัฐกำหนด

2. ไม่จำเป็นต้องฉีดวัควีนครบโดส

3. บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกัน

4. หลักฐานการชำระเงินโรงแรม AQ

5. กักตัว 10 วัน ที่ โรงแรม AQ

ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบ THAILAND PASS เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน

1. สำเนาหนังสือเดินทาง

2. หลักฐานการฉีดวัคซีน (หากมี QR Code เช่น EU Green Card จะทำให้กระบวนการง่ายขึ้น)

2.1 วัคซีนที่ไทยยอมรับ ได้แก่ Sinovac (2 เข็ม) / AstraZeneca (2 เข็ม) /Johnson & Johnson (1 เข็ม) / Pfizer (2 เข็ม) / Modrena (2 เข็ม) / Sinopharm (2 เข็ม) / Sputnik V (2 เข็ม)

2.2 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนต้องประกอบด้วย รายละเอียดยืนยันตัวบุคคล (ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง) และรายละเอียดการได้รับวัคซีน (จำนวนครั้งต้องครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด / วันที่ได้รับวัคซีน โดยเข็มสุดท้ายจะต้องได้รับก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 14 วัน / ตัวเลขรุ่นการผลิต (lot/batch number of vaccine)

2.3 สามารถใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนต่างบริษัทผู้ผลิตได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างการฉีดตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด

2.4 ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว สามารถแสดงหนังสือยืนยันการติดเชื้อ/หายป่วย ประกอบกับหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม ภายใน 3 เดือนหลังติดเชื้อได้

3. หลักฐานการจองโรงแรมตามเงื่อนไขที่กำหนด

3.1 ผู้เข้าโครงการ Test & Go ที่กรุงเทพ ต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรม SHA+ หรือ AQ ที่ออกให้โดยโรงแรมโดยตรง หรือผ่านทาง www.agoda.com/quarantineth / https://asq.locanation.com / https://asq.ascendtravel.com / https://asqthailand.com / https://entrythailand.go.th

3.2 ผู้เข้าโครงการ Sandbox ที่สมุย ต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรม SHA+ ในรูปแบบ SAMUI+ PHANGAN, TAO Certificate

3.3 ผู้เข้าโครงการ Sandbox ที่ภูเก็ต ต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรม SHA+ ในรูปแบบ SHABA Certificate และต้องจองและชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผ่าน https://www.thailandpsas.com/

4. ข้อมูลการเดินทางเข้าไทย / รายละเอียดเที่ยวบิน

4.1 ผู้เข้าโครงการฯ ที่สมุย สามารถบินตรง หรือเปลี่ยนเครื่องบิน (transfer) ที่กรุงเทพฯ แต่ต้องต่อเครื่องกับสายการบิน PG5125 / PG5151 or PG5171 และต้องจองตั๋วตลอดเส้นทางบิน ยุโรป-กรุงเทพ-สมุย แบบ single booking ที่ออกให้โดยสายการบินเท่านั้น

4.2 ผู้เข้าโครงการฯ ที่ภูเก็ต จะต้องบินจากต่างประเทศไปลงที่สนามบินภูเก็ตโดยตรงเท่านั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถลงกรุงเทพฯ และต่อเครื่องไปภูเก็ตได้

4.3 ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD (เฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ / หากยังไม่มีประกัน สามารถซื้อประกันได้ที่นี่)

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนผ่านระบบ THAILAND PASS (HTTP://TP.CONSULAR.GO.TH)

1. ต้องลงทะเบียนก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

2. ผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องลงทะเบียนแยกรายบุคคล

3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถลงทะเบียนพร้อมผู้ปกครอง (ไม่ต้องลงทะเบียนแยก) ได้

4. อัปโหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์รูปภาพ หรือ PDF ที่ชัดเจน อ่านง่าย

5. หากหลักฐานการฉีดวัคซีนมี QR Code ระบบจะสามารถอ่านข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ และสามารถอนุมัติการลงทะเบียนได้ภายใน 1-3 วัน แต่หากไม่มี QR Code ก็อาจใช้เวลามากกว่านั้น

6. กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากระบบอาจขอให้ท่านส่งเอกสารเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3: รับ QR CODE ทางอีเมล

1. เมื่อการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบ Thailand Pass จะส่ง QR Code ให้ท่านทางอีเมล

2. กรุณาพิมพ์ หรือบันทึก QR Code ดังกล่าวไว้บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง และต่อเจ้าหน้าที่ ตม. เมื่อเดินทางถึงไทย

ขั้นตอนที่ 4: เตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง

1. สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าโครงการ TEST & GO (ไม่กักตัว) ต้องใช้เอกสารดังนี้

1.1QR Code ที่ได้รับจากระบบ Thailand Pass

1.2 หลักฐานยืนยันการจองโรงแรม SHA+ หรือ AQ 1 คืน ที่ระบุว่าได้จ่ายเต็มจำนวนแล้ว หรือจ่ายมัดจำอย่างน้อย 15,000 บาท และรวมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง

1.3หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (เด็กอายุต่ำว่า 12 ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน)

1.4 ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

1.5 ไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (ยกเว้นชาวต่างชาติ)

2. สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าโครงการ SANDBOX (ไม่กักตัว แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ ๆ กำหนด 7 วัน) ต้องใช้เอกสารดังนี้

2.1 QR Code ที่ได้รับจากระบบ Thailand Pass

2.2 หลักฐานยืนยันการจองโรงแรม ที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ 7 คืน (หรือ 8 คืน หากเดินทางถึงไทยหลัง 18.00 น.) ที่ระบุว่าได้จ่ายเต็มจำนวนแล้ว หรือจ่ายมัดจำอย่างน้อย 15,000 บาท และรวมค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 1 ครั้ง และแบบ ATK 1 ครั้ง

2.3 หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (เด็กอายุต่ำว่า 18 ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน)

2.4 ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

2.5 ไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (ยกเว้นชาวต่างชาติ)

3. สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าโครงการ ALTERNATIVE QUARANTINE (กักตัวในโรงแรม 10 วัน) ต้องใช้เอกสารดังนี้

3.1 QR Code ที่ได้รับจากระบบ Thailand Pass

3.2 หลักฐานยืนยันการจองโรงแรม AQ 10 คืน (หรือ 11 คืน หากเดินทางถึงไทยหลัง 18.00 น.) ที่ระบุว่าได้จ่ายเต็มจำนวนแล้ว หรือจ่ายมัดจำอย่างน้อย 15,000 บาท และรวมค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง

3.3 ไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (ยกเว้นชาวต่างชาติ)

3.4 ไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (ยกเว้นชาวต่างชาติ)

คนไทยในต่างแดน รีบลงทะเบียนเตรียมเอกสารเช็กโรงแรมให้พร้อมก่อนเข้าไทยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

คลิปแนะนำอีจัน
ดับเพลิงจิ๋ว แต่ใจแจ๋ว

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co