AD

สธ.ชวนคนไทยปั๊มลูก สร้างครอบครัว เนื่องในเทศกาล วันวาเลนไทน์

กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยปั๊มลูก ส่งเสริมให้คนโสดมีคู่ สร้างครอบครัว เนื่องในเทศกาล วันวาเลนไทน์
สธ.ชวนคนไทยปั๊มลูก สร้างครอบครัว เนื่องในเทศกาล วันวาเลนไทน์
AD

(10 ก.พ.64) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยหลังเป็นประธานการแถลงข่าว “Life Balance smart Family” ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ ว่า รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดเพิ่มขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อเพียงพอสำหรับทดแทนประชากร และการเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจและมีความพร้อมในทุกด้านนำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย

AD
AD

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ในการดำเนินงาน พบว่า ปี 2563 จำนวนการเกิดของเด็กไทย ลดต่ำกว่า 600,000 คนเป็นครั้งแรก และมีแนวโน้มจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการมีโอกาสทางการศึกษาสูงกว่าในอดีต การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม มีค่านิยมอยู่เป็นโสด ทั้งการโสดแบบตั้งใจ และไม่ตั้งใจ แต่งงานช้า ความกังวลเรื่องคนช่วยเลี้ยงดูบุตร ความกังวลในความมั่นคงของความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทำให้ชะลอการมีบุตร มีบุตรน้อยลง หรือไม่ต้องการมีบุตรเลย และส่วนหนึ่งประสบกับปัญหาภาวะมีบุตรยาก

นอกจากปัญหาจำนวนการเกิดแล้ว ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพการเกิดและการเจริญเติบโต ปัญหาแม่เสียชีวิตสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีเด็กพิการแต่กำเนิด ปีละประมาณ 30,000 คน มีอัตราการเกิดซิฟิลิสแต่กำเนิดเพิ่มสูงขึ้น เด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ การคลอดก่อนกำหนด ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโต สติปัญญา และการเรียนรู้ของเด็ก

กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดกิจกรรม “Life Balance smart Family” ชีวิตสมดุล ครอบครัวคุณภาพ เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วน ในการร่วมสร้างความสมดุลในชีวิตให้กับประชาชน ทั้งความสมดุลในด้านการทำงาน การเลี้ยงดูบุตร การมีรายได้ สุขภาพ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในภาวะที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการใช้ชีวิตวิถีใหม่

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมของขวัญพิเศษ 2 กิจกรรมให้กับประชาชน ทั้งคนโสดและคนมีคู่ คือ

-การจัดกิจกรรมโสดมีตติ้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คนโสดที่รอเนื้อคู่ได้พบปะพูดคุย เปิดใจและได้เรียนรู้ในการสร้างมิตรภาพต่อกัน

-การให้คู่รักที่ต้องการมีบุตร ได้ลุ้นรับคูปองตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร การตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก การเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากจากโรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุนโครงการ รวมถึงการมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างใกล้ชิด มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์–31 มีนาคม 2564

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co