สธ. ชวน อสม. ใช้ “SMART อสม.” คุม ไข้เลือดออก ในชุมชน

กรม สบส. สธ. ชวน อสม. ใช้ แอปพลิเคชัน “SMART อสม.” เพิ่ม ความทันสมัย และ ประสิทธิภาพ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก แบบเรียลไทม์
สธ. ชวน อสม. ใช้ “SMART อสม.” คุม ไข้เลือดออก ในชุมชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชิญชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมใช้ “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” เพิ่มความทันสมัยและประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในชุมชนได้อย่างเรียลไทม์ แสดงถึงการเป็นสมาร์ท อสม.อย่างเต็มรูปแบบ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) สธ. กล่าวว่า การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการปัญหา ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับจากชุมชน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม การส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมโรคในชุมชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรค ระยะเกิดโรค และระยะหลังการเกิดโรค ป้องกันประชาชนไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรม สบส. จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง แอปพลิเคชัน “SMART อสม.” เข้ามาช่วยเพิ่มทักษะดิจิทัลด้านสุขภาพ (Digital Health) โดย “SMART อสม.” สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ อสม. สามารถปฏิบัติงานในฐานะหมอประจำบ้านได้อย่างทันสมัย สามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป็นเครื่องมือบันทึก และส่งต่อข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อเข้าดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลสุขภาพชาวชุมชนได้ตามเวลาจริง (Real Time) อีกทั้งเปลี่ยนการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกระดาษ ให้เป็นการรายงานผลผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยลดปริมาณขยะและปัญหาโลกร้อน แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสมกับการเป็นสมาร์ท อสม.อย่างเต็มรูปแบบ

นพ.ธเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ “SMART อสม.” นอกจากจะมีฟังค์ชั่นให้ อสม. ได้รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกแล้ว ภายในแอปพลิเคชันยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากกระทรวงสาธารณสุข การส่งรายงาน อสม. 1, การคัดกรองโควิด 19, การบันทึกผลตรวจ ATK, ระบบรายงานหมอใกล้ตัวและประชาชนที่อยู่ในความดูแล ซึ่ง อสม.สามารถบันทึกสัญญาณชีพต่างๆ เช่น ค่าความดันโลหิต ค่าน้ำตาลในเลือด และพิกัดผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เพื่อส่งข้อมูลไปยังสถานพยาบาล อีกทั้ง ยังมีระบบสะสมผลงาน อสม. แลกรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชั่นอีกด้วย

ขอบคุณภาพ : https://smart-osm.com/

ซึ่งขณะนี้มี อสม.ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว ประมาณ 600,000 คน จึงขอเชิญชวนให้ อสม. ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “SMART อสม.” ร่วมดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อเข้าถึงข่าวสาร ความรู้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co