สปส. เตรียมจ่ายเยียวยา นายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 ในเขต 6 จังหวัด

นายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 ใน 4 กิจการ เขต 6 จังหวัด กทม. ปริมณฑล มีเฮ สปส. เตรียมจ่ายเยียวยา
สปส. เตรียมจ่ายเยียวยา นายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 ในเขต 6 จังหวัด

ผู้ประกันตน ม.33 มีเฮ!

ล่าสุด (11 ก.ค. 64) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า ตาม ครม.มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)

โดยผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาต้องเป็นคนที่อยู่ในเงื่อนไข ดังนี้

⁃ ต้องเป็นนายจ้างและผู้ประกันตนในหมวดกิจการ 4 กิจการ (ก่อสร้าง , ที่พักแรม-บริการค้าร้านอาหาร , ศิลปะความบันเทิง-นันทนาการ , กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ)

⁃ ต้องเป็นกิจการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

โดยจำนวนเงินเยียวยาที่จะได้รับ (เงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล) คือ

⁃ นายจ้างจะได้รับเงินเยียวยาเท่ากับจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในสถานประกอบการแต่ให้ได้รับไม่เกิน 200 คน โดยจ่ายในอัตรา 3,000 บาทต่อ ผปต.หนึ่งคน ( ตัวอย่างเช่น 3,000 บาท x จำนวน ผปต.เท่าที่มีจริงและไม่เกิน 200 คน)

⁃ ผู้ประกันตนไทยจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคนและได้รับเพียงครั้งเดียวจากโครงการ

วิธีการรับเงินเยียวยา

⁃ นายจ้างนิติบุคคล จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

⁃ นายจ้างบุคคลธรรมดา จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

⁃ ผู้ประกันตน จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ทั้งนี้ สปส. ได้พิจารณาจ่ายเงินให้ตามฐานข้อมูลการหยุดงานที่นายจ้างแจ้งเข้ามาในระบบ แต่หากไม่อยู่ในระบบ สปส. จะไม่สามารถตรวจสอบการหยุดงานตามคำสั่ง ศบค ได้ จึงไม่สามารถจ่ายเงินในส่วนนี้ได้

ส่วนลูกจ้างที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน นายจ้างก็สามารถขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ในเบื้องต้น สปส. ได้มีการปรับลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

หากมีข้อสงสัยโทรสอบถาม สายด่วน 1506 กด 1

Related Stories

No stories found.