สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เดือด! แถลงจุดยืน ไม่สนับสนุนโฆษณาไร้รสนิยม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงการณ์แสดงจุดยืน 3 หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาที่ต้องมี ชี้ ไม่สนับสนุนโฆษณาไร้รสนิยม
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เดือด! แถลงจุดยืน ไม่สนับสนุนโฆษณาไร้รสนิยม

หลังจากดราม่าคลิปฉาว นารา เครปกะเทย ที่ทำโฆษณาแคมเปญ 5.5 ของลาซาด้า โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือแถลงการณ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แสดงจุดยืน 3 หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

โดยทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ระบุว่า ตามที่เป็นข่าวเหตุการณ์สร้างปัญหาและความรู้สึกเขชิงลบ จากการกระทำเกี่ยวกับงานโฆษณาสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาพ เสียง หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสม ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่ออิเล็กโทรนิค โซเชียลมีเดียหรือสื่อปกติทั่วไปนั้น สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเพื่อนสมาชิก มีความเป็นห่วงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะบั่นทอนเกียรติและศักดิ์ศรี ความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือที่มีต่อภาพรวมของธุรกิจและบุคลากรในอุตสาหกรรมโฆษณา สมาคมฯ จึงขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สนับสนุนการทำงานด้านการสื่อสารการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเลิศ พร้อมด้วยจรรยาบรรณที่ดี บนหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาทั้งสามส่วน อันได้แก่

1.การโฆษณาทุกชิ้นต้องถูกกฎหมาย มีเกียรติ ซื่อสัตย์ และนำเสนิความจริง

2.การโฆษราไม่ควรมีความขัดแย้งกับศีลธรรมอันดีและระเบียบสังคม ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา ควรกระทำด้วยการตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ภายใต้หลักของการแข่งขันที่ยุติธรรม ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจ

3.การโฆษณาต้องไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการโฆษณา

การกระทำใดๆที่ปราศจากความรับผิดชอบ ยุยงต่อต้านสังคม ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล แสดงรูปแบบใดๆของการเหยียดหรือเลือกปฏิบัติ ถือเป็นการกระทำที่ปราศจากรสนิยมและความตั้งใจอันดี สร้างความเสียหายต่อวิชาชีพ สังคมและผู้บริโภคมีสิทธิพิจารณาความเหมาะสมที่จะยุติการสนับสนุนต่อไป ผู้ทำหน้าที่ผลิตชิ้นงานหรือบริษัทตัวแทนโฆษณา ตลอดจนนักการตลาดผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมการตลาดของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ สมควรจะแสดงความรับผิดชอบอย่างเปิดเผยและจริงใจโดยทันที

USER
คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.