สลน. พร้อม ส่งต่อ ไอโฟน 111 เครื่อง แก่ มูลนิธิกระจกเงา

สลน. พร้อม ส่งต่อ ไอโฟน 111 เครื่อง แก่ มูลนิธิกระจกเงา

พร้อม ส่งต่อ ไอโฟน 111 เครื่อง ของ สลน. แก่ มูลนิธิกระจกเงา เพียงแค่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เข้ามา

น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวว่า ในนามสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ขอขอบคุณทางมูลนิธิกระจกเงา ที่มองเห็นประโยชน์ของโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องเก่า จากผู้บริหาร สลน. ทั้ง 111 เครื่องที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อให้เด็กในครอบครัวยากไร้ ได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ในการเรียน เพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น แม้โทรศัพท์เหล่านี้จะเก่ามาก การใช้งานอาจไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ แต่หากยังมีประโยชน์ สลน.ก็ยินดีให้การสนับสนุน โดยขอให้มูลนิธิกระจกเงา ส่งหนังสือแสดงความประสงค์มาที่ สลน. เพื่อที่ทาง สลน. จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณา เพราะเป็นทรัพย์สินราชการ ที่จะต้องมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
จากเด็กตักไอติม สู่เจ้าของธุรกิจ!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co