สวนนงนุชพัทยา เดินหน้าสร้าง ศูนย์รวมสมบัติของชาติ พิพิธภัณฑ์หัวโขน

สวนนงนุชพัทยา เดินหน้าสร้าง ศูนย์รวมสมบัติของชาติ พิพิธภัณฑ์หัวโขน

ครบจบที่เดียว! สวนนงนุชพัทยา เดินหน้าสร้าง ศูนย์รวมสมบัติของชาติ พิพิธภัณฑ์หัวโขน ไว้ให้ความรู้เเก่คนรุ่นหลังที่สนใจ

เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น รอชมความตระการตา เเละความเป็นไทยโบราณดั้งเดิม ในสวนนงนุชพัทยากันได้เลย

พิพิธภัณฑ์หัวโขนที่สวนนงนุชพัทยา ใกล่เปิดให้ชมเเล้ว

ตามปณิธานของคุณนงนุช ตันสัจจาที่ได้ตั้งไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบทอดงานศิลปกรรมไทย เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษา ต่อมา คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จึงทำการรวบรวมงานศิลปกรรมไทยไว้ที่สวนนงนุชพัทยา อีกหนึ่งแขนงคือหัวโขน จึงสร้างพิพิธภัณฑ์หัวโขนขึ้น ซึ่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ห้องโถงจัดแสดง เป็นที่ตั้งของตู้หัวโขน จำนวน 121 ตู้ ห้องสาธิตงานผลิตหัวโขน, ห้องเขียนลาย และตกแต่งหัวโขน, โดยเริ่มดำเนินการสร้างตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

สวนนงนุชพัทยาสร้างพิพิธภัณฑ์หัวโขนขึ้นเพื่อแสดงงานศิลปกรรมไทยชั้นสูง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลก ที่มีการรวบรวมหัวโขนไว้มากที่สุด จำนวน 506 เศียร โดยได้แบ่ง ออกเป็น 3 ชุด

ดังนี้

1.หัวโขนชุดอนุรักษ์แบบโบราณ จำนวน 24 เศียร

2.หัวโขนบรมครู ฤษี จำนวน 108 พระองค์

3. หัวโขนรามเกียรติ์ จำนวน 374 เศียร

ซึ่งหัวโขนทั้งหมดจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เพื่อรอให้นักเรียน,นักศึกษา,นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ หลังสถานการณ์ปัจจุบันคลี่คลายและได้รับอนุญาตให้เปิดบริการตามปกติ

เมื่อโครงการจัดทำหัวโขนแล้วเสร็จ โครงการต่อไป ทางสวนนงนุชพัทยา จะทำหุ่นกระบอกไทย ตามเรื่องในพระราชนิพนธ์,วรรณคดีไทย และนิทานพื้นบ้าน ในงานหุ่นกระบอกนี้ ใช้ทักษะของงานหัวโขน แต่มีขนาดเล็กและส่วนประกอบที่สำคัญคือ งานปักสะดึงกลึงไหม ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของหุ่นด้วย

จันขอหาเวลาแป็บ สถานการณ์ดีขึ้น จะรีบไปทันทีค่ะ

คลิปอีจันแนะนำ
"SME ไทย" ตีตลาดระดับโลกได้ เพราะ "Thai Wara"

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co