สวนนงนุชร่วมกับหอดูดาวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

สวนนงนุชพัทยาร่วมกับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมให้เยาวชนเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์
สวนนงนุชร่วมกับหอดูดาวฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี โดยคุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ คุณจุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ดาราศาสตร์ คณะครู และเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสวนนงนุชพัทยา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องใหม่ล่าสุดของสวนนงนุชพัทยาในด้านดาราศาสตร์ ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการดูดาวจำนวน 5 ชุดมาติดตั้งเพื่อให้เยาวชนให้ทดลองในการส่องดูกลุ่มดาวในลักษณะต่างๆบนท้องฟ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดูแผนที่ลักษณะของหมู่ดาว การบรรยายเรื่องของท้องฟ้า สอนการใช้แผนที่ดาว การเล่านิทานดาว และการเล่นเกมส์ เพื่อสร้างความสนุกสนานและสีสันในการศึกษางานด้านดาราศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 6-7 พ.ค. 65 และจำมีการดำเนินการต่อไปเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจหันมาเรียนรู้งานด้านดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.