สายตี้พึงระวัง! ดื่มแอลกอฮอล์ประจำเสี่ยงติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย

คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ประจำเสี่ยงติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายสูงกว่าคนไม่ดื่ม ถึง 20.5%
สายตี้พึงระวัง! ดื่มแอลกอฮอล์ประจำเสี่ยงติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย

สายตี้สายดริ้งค์หมั่นตรวจสุขภาพ หมั่นถ่ายพยาธิ! เพราะการดื่มเหล้า เบียร์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เสี่ยงทำให้มีการติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายสูงกว่าคนที่ไม่ดื่ม

โดย ศูนย์วิจัยโรคปรสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ้างอิงผลการวิจัย ว่า การดื่มสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ทำให้มีการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis) สูงกว่าคนที่ไม่ดื่ม เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้การติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายมากยิ่งขึ้น สูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่มถึง 5 เท่า โดยพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัยจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายในผู้ป่วย ทำให้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก และเกิดภาวะการติดเชื้อรุนแรง เชื่อว่าเกิดจากการที่แอลกอฮอล์ไปทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และพยาธิเสียสมดุลไปในผู้ป่วยที่เสพติดแอลกอฮอล์และมีการติดเชื้อเรื้อรัง

ขอบคุณภาพ : เอฟเอ็มซีคลินิกเวชกรรม

ซึ่งหลักฐานสำคัญคือร่างกายที่ได้รับแอลกอฮอล์นานๆ แอลกอฮอล์นี้จะไปกระตุ้นแกนไฮโปทาลามัส - ต่อมใต้สมอง - ต่อมหมวกไต (HPA) ให้มีการผลิตฮอร์โมน cortisol ที่มากเกินไป ฮอร์โมนนี้จะไปทำให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันลดลงโดยเฉพาะ type 2 T helper cells (Th2) และไปเลียนแบบฮอร์โมนการลอกคราบของพยาธิ ทำให้พยาธิสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงระยะตัวอ่อนจากระยะหนึ่งสู่อีกระยะหนึ่ง เกิดการติดเชื้อในร่างกายผู้ป่วยได้ (autoinfection)

งานวิจัยเปรียบเทียบผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน 263 ราย ที่เป็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์แบบเรื้อรัง เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่ม 590 ราย พบว่า การติดเชื้อพยาธิสูงถึง 20.5% ในกลุ่มดื่มประจำ ขณะที่ผู้ไม่ดื่มพบการติดเชื้อเพียง 4.4% ทั้งสองกลุ่มนี้มีระดับการติดเชื้อที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Marques CC, et al. 2010)

สำหรับพยาธิเส้นด้าย S. stercoralis เป็นพยาธิที่พบได้ตามบริเวณเขตร้อนชื้น มีรายงานการติดเชื้อทั่วโลกมากว่า 370 ล้านคน พบได้บ่อยในบ้านเรา มีรายงานผู้ป่วยทุกภาค ติดต่อโดยการกินอาหารที่ปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธิที่มีในผัก ผลไม้ อาหาร น้ำดื่มที่ไม่สะอาด และยังสามารถไชผ่านผิวหนังเราได้ด้วย อาการที่พบอาทิ ตุ่ม ลมพิษบริเวณที่ตัวอ่อนพยาธิไชเข้าผิวหนัง ปวดท้อง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย และท้องร่วง อาการมักพบในรายที่ติดเชื้อจำนวนมาก

ทั้งนี้ หากใครที่ชื่นชอบการดื่มแอลกอฮอล์ ควรหมั่นตรวจสุขภาพ ตรวจการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อรักษาให้หายจากโรค และป้องกันการติดเชื้อจำนวนมาก ลดอาการแทรกซ้อนที่จะตามมาได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co