สายออนไลน์ต้องรู้! ปรับโฉมศูนย์ 1212 OCC แก้ปัญหาถูกโกงออนไลน์

ดีอีเอส จับมือ ETDA ปรับโฉม ศูนย์ 1212 OCC สู่ "ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์"
สายออนไลน์ต้องรู้! ปรับโฉมศูนย์ 1212 OCC แก้ปัญหาถูกโกงออนไลน์

ปัจจุบันการเข้าถึงสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ทำได้ง่าย ทำได้ไว ทำให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆ วัน เช่น การซื้อของออนไลน์ที่พบว่าเราซื้อของผ่านออนไลน์กันเยอะขึ้น ซึ่งในบางครั้งก็อาจจะพบปัญหา เช่น ไม่ได้รับสินค้า หรือได้สินค้าผิดสเปค หรือถูกหลอกลวง ซึ่งทางภาครัฐ ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC (Online Complaint Center) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ หรือถูกหลอกลวงผ่านออนไลน์

เกี่ยวกับเรื่องนี้ 24 พ.ย. 64 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ปรับโฉม 1212 OCC สู่ “ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์” เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงขยายช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยนำเทคโนโลยีเฝ้าระวังฟังเสียงผู้บริโภคทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยว่า จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมา ทั่วโลกเข้าสู่สังคมใหม่ที่โลกความเป็นจริงเชื่อมกับโลกดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างปฏิเสธไม่ได้

เมื่อผู้คนมาทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ภัยคุกคามทั้งการฉ้อโกง หลอกลวง ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ก็เพิ่มตามมาด้วย ทำให้ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการเข้าไปดูแลคุ้มครองผู้บริโภคกันอย่างเข้มข้นและเอาจริงเอาจังกับการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคออนไลน์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

ซึ่งทาง 1212 OCC จึงได้มีการปรับโฉมการร้องเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ประชาชนได้ทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน ผ่านการบริหารจัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และเป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่องร้องเรียน ก่อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

สำหรับสถิติในปี 2564 นี้ พบว่า ศูนย์ 1212 OCC ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า 49,996 ครั้ง โดยประเด็นที่ถูกร้องเรียนเข้ามามากที่สุด คือ ปัญหาการซื้อขายของทางออนไลน์ 67.11 %

รองลงมาคือ ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 23.06 % ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือ ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งไว้มากถึง 47%

ตามมาด้วย ปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณา 29% เป็นต้น ซึ่งตัวเลขมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง

นายชัยวุฒิ กล่าเพิ่มเติมว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ETDA จึงเดินหน้าปรับโฉมการทำงานจาก ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC สู่ “ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์” เพื่อให้เกิดการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียนที่ครอบคลุมไปถึงปัญหาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ปัญหาการฉ้อโกง เว็บไซต์ผิดกฎหมาย และแชร์ลูกโซ่ พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น ขยายการทำงานในการป้องกันและจัดการปัญหาออนไลน์ไปยังภาครัฐ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะทำให้การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเป็นไปได้เร็วขึ้น

ภาคเอกชน กับการดำเนินงานร่วมกับบริษัทด้าน Social media platform เช่น Facebook, Instagram, Google และ YouTube

ภาคประชาสังคม เช่น สภาองค์กรของผู้บริโภค พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนหรือภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางออนไลน์บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ ทางศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้นำเครื่องมือ Social Listening มาช่วยวิเคราะห์ประเด็นจากฝั่งผู้บริโภคผ่านออนไลน์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหา รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงมีการขยายช่องทางการรับแจ้งเรื่อง ผ่านช่องทาง Line และสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวทางการระวังภัยคุกคาม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับภัยออนไลน์กับกลุ่มเป้าหมายที่ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง

คลิปอีจันแนะนำ
ดูคลิปนี้ให้จบ เงินล้านอาจเป็นของคุณ!!!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co