สาวโรงงานท้อง 9 เดือน หวิดไม่ได้คลอดหลังรัฐยุบโครงการฝากครรภ์ทุกที่ฟรี

สาวโรงงานท้อง 9 เดือน หวิดไม่ได้คลอด หลังรัฐยกเลิกฝากครรภ์ทุกที่ฟรี ไม่มีเงินจ่ายค่าคลอด ร้องปวีณาช่วยด้วย
สาวโรงงานท้อง 9 เดือน หวิดไม่ได้คลอดหลังรัฐยุบโครงการฝากครรภ์ทุกที่ฟรี

โรงงานวัย 38 ปี ท้อง 9 เดือน ร้องปวีณาช่วยด้วย! ต้องผ่าตัดคลอดด่วน แต่ที่ผ่านมาฝากท้องกับรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ย่านบางบอน ในโครงการฝากครรภ์ทุกที่ฟรี ต่อมารัฐบาลยกเลิกโครงการ มาวันนี้(11 ส.ค. 64) เจ็บท้องคลอดไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลเพราะ โรงพยาบาลให้วางเงิน 1 แสนบาทก่อน ไม่มีเงินจึงร้องขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีณาฯ

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ จึงได้โทรร้องขอไปยัง ผอ.รพ.แห่งนี้ ช่วยผ่าตัดก่อน เนื่องจากสาวโรงงานเจ็บท้องมากต้องผ่าตัดด่วน และนางปวีณา ได้ประสานไปยัง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นนางปวีณาได้ประสานกลับไปยัง ผอ.รพ. อีกครั้ง ซึ่งท่านได้อนุมัติให้ผ่าตัดแล้ว แต่ ผอ.รพ. แจ้งว่าเรื่องผ่าตัดนั้นประกันสังคมไม่จ่ายค่าผ่าตัดคลอด รวมเป็นเงิน 150,000 บาท

ทั้งนี้ เรื่ององค่าใช้จ่ายในการคลอดครั้งนี้ นางปวีณา กล่าวว่า เรื่องผ่าคลอดบุตรนั้นเป็นปัญหากับครอบครัวที่ยากจนมาก เพราะหากประกันสังคมไม่ครอบคลุมค่าคลอดบุตร ค่าผ่าคลอด เขาก็จะไม่มีเงินที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาล ซึ่งมูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามเรื่องนี้ และขอให้โปรดติดตามความคืบหน้ากับมูลนิธิปวีณาฯ ต่อไป

ต่อมาทาง รพ. แจ้งว่าได้ผ่าคลอดเรียบร้อยแล้ว แม่และลูกปลอดภัยดี โดยเป็นลูกผู้หญิง

อีจัน
www.ejan.co