สำนักงบประมาณ  เปิด ร่าง พ.ร.บ.งบปี 65  วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

สำนักงบประมาณ เปิด ร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

สำนักงบประมาณ เปิดรายละเอียด ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

หลังจาก มีการเปิดประชุม สภาผู้แทนราษฎร อภิปรายร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 วาระ 1 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งเเต่วันที่ 31 พ.ค.64 จนถึง วันที่ 2 มิ.ย.64 ในเวลา 5 ทุ่มเศษ นายชวน หลีกภัย ประธานการประชุม ได้ให้สมาชิกแสดงตนลงมติ ผล คือ มติรับหลักการ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2565

โดยในร่างพระราชบัญญัติฯ เเจ้งว่า หลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,100,000,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจำนวน 3,074,424,773,300 บาท เพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน 596,666,700 บาท และเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย เป็นจำนวน 24,978,560,000 บาท

เหตุผล เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านรายละเอียดของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนไม่เกิน 3,100,000,000,000 บาท ได้ที่ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประกาศใน เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 10:51 น.

อ่านร่างพระราชบัญญัติฉบับเต็มได้ที่นี่

โดยบังคับใช้พระราชบัญญัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Related Stories

No stories found.