สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เผย โรคไข้เลือดออก แพร่ระบาด อีสานตอนล่าง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เผย อีสานตอนล่าง 4 จังหวัด พบการระบาดของ โรคไข้เลือดออก เพียง 3 เดือน พบผู้ป่วยแล้วเกือบ 2 พันราย ล่าสุด เร่งป้องกันไม่อยากให้มาระบาดซ้ำกับโควิด!
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เผย โรคไข้เลือดออก แพร่ระบาด อีสานตอนล่าง

โรคไข้เลือดออก ระบาดในอีสานตอนล่าง

3 เดือน พบยอดผู้ป่วยพุ่งเกือบ 2 พันราย!


วันนี้ (31 มี.ค. 65) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 1,199 ราย

แยกเป็น

จังหวัดนครราชสีมา 737 ราย

ชัยภูมิ 223 ราย

บุรีรัมย์ 143 ราย

สุรินทร์ 96 ราย

โดยพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุดในจังหวัดนครราชสี ในอำเภอโนนไทย อำเภอโนนสูง และอำเภอโชคชัย ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้รับมือกับไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาดซ้ำเติมสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้

ดูแลบุตรหลานและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ มีไข้สูง หนาวสั่น มีจุดเลือดออก ขอให้รีบไปพบแพทย์

คลิปแนะนำอีจัน
พ่อตาบอดนึกว่าถูกทิ้ง ลูกร่ำไห้ปลอบ “ลูกอยู่ตรงนี้นะพ่อ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co