สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( GLO ) เปิดตัวจุดขายลอตเตอรี่ ตัวแทนขายผ่าน “ ถุงเงิน ” ประชาชนซื้อผ่าน “ เป๋าตัง ”

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( GLO ) ลงพื้นที่จุดจำหน่ายสลาก GLO Official Sellers ตัวแทนจำหน่าย ขายผ่าน “ ถุงเงิน ” ประชาชนหาซื้อลอตเตอรี่ ซื้อผ่าน “ เป๋าตัง ”
 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( GLO ) เปิดตัวจุดขายลอตเตอรี่ ตัวแทนขายผ่าน “ ถุงเงิน ” ประชาชนซื้อผ่าน “ เป๋าตัง ”
ภาพ อีจัน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดย

วันนี้ (21 มิ.ย. 64) เวลา 10.00 น. นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ท.หนุน ศันสนาคม รองผู้อำนวยการ และนายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะจุดจำหน่ายสลาก

กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลภาพ อีจัน
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะจุดจำหน่ายสลาก
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะจุดจำหน่ายสลากภาพ อีจัน

หรือลอตเตอรี่ ในเขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด และเขตดุสิต ตามโครงการ GLO Official Sellers ให้ประชาชนสามารถหาซื้อลอตเตอรี่ ได้ตามราคา 80 บาท โดยทำการซื้อ-ขายผ่านแอปพลิเคชัน “ เป๋าตัง ” และ “ ถุงเงิน ”

นายธนวรรธน์ กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า วันนี้สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนพบปะตัวแทนจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายสลาก 3 เขต คือ เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด และเขตดุสิต พร้อมรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนจำหน่ายและประชาชนผู้ซื้อ ตามโครงการ GLO Official Sellers สร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อลอตเตอรี่ได้ตามราคา 80 บาท ซึ่งในขณะนี้สำนักงานฯ มีตัวแทนจำหน่ายร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers ทั้งหมด 44 จุด สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers

การลงพื้นที่เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนพบปะตัวแทนจำหน่าย
การลงพื้นที่เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนพบปะตัวแทนจำหน่ายภาพ อีจัน
ภาพ อีจัน

จะได้รับการเพิ่มสลากให้ จำนวน 20 เล่ม รวมสลากที่ได้รับไปจำหน่ายต่องวด จำนวน 25 เล่ม เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสลาก ณ จุดจำหน่าย โดยการจ่ายเงินในการซื้อ-ขายสลาก จะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ เป๋าตัง ” และ “ ถุงเงิน ” เพื่อเป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ไร้การสัมผัส ทั้งนี้ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์เครือข่าย GLO Official Sellers เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจุดจำหน่ายให้กับประชาชน ประกอบด้วย แผงจำหน่ายสลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) เสื้อกั๊ก และป้ายอะคริลิคประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้บนใบสลากที่จำหน่ายในโครงการฯ จะมีเลขรหัสประทับตราของแต่ละจุดจำหน่ายอย่างชัดเจน ซึ่งระบุรหัสของจังหวัด รหัสเขต/อำเภอ ในจังหวัดนั้น และรหัสจุดจำหน่าย GLO Official Sellers เช่น เลขรหัส 01-01-001 หมายถึงจุดจำหน่าย “กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ร้านที่ 1” เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนรู้ข้อมูลที่มาของสลากทันที

นางสุขพร ชลิศราพงศ์ ผู้จำหน่ายสลากในเขตบางกอกใหญ่ นางสาวอรพินท์ ศักดิ์วิศวชัย ผู้จำหน่ายสลากในเขตบางพลัด และนายสิริชัย อนุจารวัฒน์ ผู้จำหน่ายสลากในเขตดุสิต ทั้ง 3 ราย เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานฯ มาโดยตลอด มีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อลอตเตอรี่ 80 บาท ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากลูกค้า เนื่องจากการซื้อ-ขาย ผ่านแอปพลิเคชัน มีความสะดวกสบาย เพราะเป็นการลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีสิ่งที่อยากฝากสำนักงานฯ คือขอให้ออกมาตรการในการลงโทษผู้นำสลากไปขายต่อเกินราคาอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นธรรมกับตัวแทนจำหน่ายที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานฯ ด้วย

นางสุขพร ชลิศราพงศ์  ผู้จำหน่ายสลาก
นางสุขพร ชลิศราพงศ์ ผู้จำหน่ายสลากภาพ อีจัน

นายธนวรรธน์ กล่าวต่อว่า ผู้ซื้อที่จะนำสลากไปจำหน่ายต่อเกินราคานั้น สลากทุกใบที่จำหน่ายตามโครงการฯ จะถูกประทับตรารหัสจากตัวแทนจำหน่าย จึงขอเตือนประชาชน หากพบสลากที่ประทับตรารหัสจำหน่ายนอกจุดจำหน่าย นั่นหมายความว่าสลากดังกล่าวถูกนำมาขายต่ออย่างแน่นอน นอกจากนี้จุดจำหน่ายยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อตรวจสอบการซื้อ-ขาย ว่าเป็นไปตามมาตรการหรือไม่ อีกทางหนึ่งนั้นสำนักงานฯ ได้วางระบบการซื้อ-ขายสลากผ่านแอปพลิชันในโครงการฯ ที่สามารถบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ เพื่อนำไปแสดงความเป็นเจ้าของสลากของผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีสลากหายหรือชำรุด รวมถึงจะเป็นหลักฐานสำคัญของตัวแทนจำหน่าย หากมีการนำสลากไปขายต่ออีกด้วย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co