สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา เสร็จแล้ว

สำนักงานอัยการสูงสุด เผย ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา เสร็จแล้ว ส่งให้องค์การเภสัชกรรมเร่งดำเนินการต่อ
สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา เสร็จแล้ว

สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จากกรณีประเด็นการจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา ที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่าไม่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาการจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาตรวจร่าง และต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 15.00 น. องค์การเภสัชกรรม จึงได้ส่งร่างจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญา ภายหลังจากสำนักงานอัยการสูงสุด ได้แถลงข้อเท็จจริงแล้ว นั้น

ล่าสุดวันนี้(5 ก.ค. 64) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งรัดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดย นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำเนินการโดยเร่งด่วนจนการพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ในวันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงส่งคืนร่างสัญญาให้องค์การเภสัชกรรมไปดำเนินการต่อไป

สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจ ในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอันดับแรก

AGO
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co