สุดปัง! ไทยติดอันดับ 5 ของโลก ประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ

ประเทศไทย ติด อันดับ 5 ของโลก ประเทศที่มี ความมั่นคงทางสุขภาพ สูงสุด ใน เอเซีย
สุดปัง! ไทยติดอันดับ 5 ของโลก ประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นประเทศที่มี ความมั่นคงทางสุขภาพ (Global Health Security Index : GHS) ใน อันดับ 5 ของโลก จากทั้งหมด 195 ประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของเอเซีย จากการประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดต่อปี 2021 โดยมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ ( Johns Hopkins Center for Health Security) สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกร่วมการประเมิน ซึ่งการประเมินประกอบไปด้วย 37 ตัวชี้วัด ครอบคลุมประเด็น เช่น การป้องกันการแพร่ระบาด, การตรวจหาเชื้อและติดตามดูแลผู้ป่วย, การรับมือต่อการแพร่ระบาด, ระบบสาธารณสุข, การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล, การจัดการกับความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากขอบคุณ บุคลากรด่านหน้า ภาคส่วนต่างๆ และคนไทยที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมในเรื่องการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขอบคุณภาพ : www.ghsindex.org

ทั้งนี้ ในปี 2019 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 6 ของโลก สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของนโยบายด้านสาธารณสุขและการจัดการกับการแพร่ของโรคระบาดที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับระดับสากล และเป็นอันดับต้นๆของโลก ปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง แต่นายกรัฐมนตรียังเน้นการเฝ้าระวังโดยตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามกลุ่มเสี่ยง สถานที่เสี่ยง กลุ่มผู้เดินทางเข้าประเทศทุกราย รวมทั้งส่งตัวอย่างผู้ป่วยที่อาการต้องสงสัย เพื่อตรวจหาสายพันธุ์ Omicron ทันทีด้วย เพื่อควบคุมไวรัสให้อยู่ในวงจำกัด ขณะเดียวกัน ยังกำชับเรื่องการสวมหน้ากากของชาวต่างชาติ ทั้งกรณี Test & Go และ Sandboxด้วย

คลิปอีจันแนะนำ
จากความเหลื่อมล้ำ...สู่การสร้างอาชีพ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co