อธิการบดีมหาวิยาลัย ศิลปากร ยื่นใบลาออกแล้ว ปมโพสต์ภาพแอร์โฮสเตส

อธิการบดีมหาวิยาลัย ศิลปากร ยื่นใบลาออกแล้ว ปมโพสต์ภาพแอร์โฮสเตส หลังดำรงตำแหน่งได้ 2 ปี
อธิการบดีมหาวิยาลัย ศิลปากร ยื่นใบลาออกแล้ว ปมโพสต์ภาพแอร์โฮสเตส

2 พฤษภาคม 65 นายชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ยื่นใบลาออก ปมโพสต์ ถ่ายรูปแอร์โฮสเตส

โดยนายชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า

“ตามที่กระผมได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นต้นมา นั้น

บัดนี้ กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปีเศษ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระผมและทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล และมีผลงานที่กระผมและทีมผู้บริหารได้ริเริ่มและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

แต่ยังคงมีภาระงานที่ต้องดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้บริหารมาขับเคลื่อนและสานต่อการกิจเพื่อให้กิจการของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ด้วยขณะนี้ มีกระแสข่าวว่ากระผมได้ลงภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ กระผมขอน้อมรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง แต่มิได้มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สมควร

อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นองค์กรที่กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี ดังนั้น เพื่อให้รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป และเพื่อเป็นการดีต่อทุกฝ่าย

กระผมจึงขอแสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพร้อมที่จะลาออกในทันทีหรือเมื่อสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”

คลิปอีจันแนะนำ
พระกาโตะ ประกาศ ขอลาสิขา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.