อนามัยโพล พบ นร.จับกลุ่มคุย-เล่นกัน ไม่สวมแมสก์ ร้อยละ 60

กรมอนามัย เผย ผลสำรวจอนามัยโพล พบ นร.จับกลุ่มคุย-เล่นกัน โดยไม่สวมแมสก์ ร้อยละ 60
อนามัยโพล พบ นร.จับกลุ่มคุย-เล่นกัน ไม่สวมแมสก์ ร้อยละ 60

การระบาดของโควิดระลอก 6 นี้ แพทย์คาดการณ์ว่า "นักเรียน" จะเป็นผู้ขยายและกระจายโรคโควิด-19 การระบาดของโรคมากขึ้น เช่นเดียวกันกับโรคทางเดินหายใจอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ การระบาดของโรคจะพบสูงมากในช่วงเปิดเทอม หรือ ฤดูฝน เด็กนักเรียนจะรับเชื้อและติดต่อกันง่าย มันเป็นเช่นนั้นทุกปีของโรคทางเดินหายใจ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงพบการติดเชื้อในสถานศึกษา

จากผลสำรวจอนามัยโพล “ความกังวลจากสถานการณ์โควิด-19 ในสถานศึกษา” ข้อมูลสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 18 กรกฎาคม 2565 พบว่า จากสถานการณ์ที่พบการติดเชื้อในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ผู้ตอบมีความกังวล ร้อยละ 76.2 เมื่อถามถึงเหตุผลที่กังวลมากที่สุด พบว่า กังวลว่าเด็กอาจติดเชื้อ และนำมาติดในครอบครัวได้ ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ กลัวเด็กมีอาการรุนแรง หากติดเชื้อ ร้อยละ 55 และหากเป็นบุตรหลานตนเองติดเชื้อ อาจกระทบต่องาน รายได้ และการดูแลรักษา ร้อยละ 41.5

ขอบคุณภาพจาก กรมอนามัย

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า จากข้อมูลอนามัยโพลได้สอบถามถึงการพบเห็นเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบพบเห็นนักเรียนจับกลุ่มคุยกันหรือเล่นกันโดยไม่สวมหน้ากาก ร้อยละ 60 รองลงมาคือพบเห็นนักเรียนทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ใกล้ชิดกันโดยไม่สวมหน้ากาก ร้อยละ 45 และพบเห็นนักเรียนกินอาหารใช้อุปกรณ์ แก้วน้ำร่วมกัน ร้อยละ 30.6

สำหรับความเห็นด้านสถานศึกษาควรมีมาตรการอย่างไร หากมีการติดเชื้อในสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบอยากให้ปิดเฉพาะห้องที่พบการติดเชื้อ ทำความสะอาด และเปิดเรียน On-Site ตามปกติ ร้อยละ 48.3 รองลงมา คือ ตรวจ ATK ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ร้อยละ 41 และโรงเรียนเตรียมการรับมือการติดเชื้อโควิด-19 โดยปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 40.7 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดมาตรการ 6-6-7 ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความสะอาด 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง

และ 7 มาตรการเข้ม ได้แก่ 1) ประเมิน Thai Stop COVID Plus (TSC+) โดยมีการรายงานผลผ่าน MOE COVID 2) ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble) 3) จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ 4) อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 5) แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม (School Isolation) 6) ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้าน ไปโรงเรียน (Seal Route) และ 7) School Pass สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา

คลิปแนะนำอีจัน
โดยต่อยไม่ยั้ง เพราะ บอกกะเพราหมูกรอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co