อนุทิน ประกาศจุดยืน ขอ 9 ปี ยุติปัญหา “โรคเอดส์” อย่างยั่งยืน

อนุทิน ขอ 9 ปี แก้ไขปัญหา “ความเหลื่อมล้ำ – ตีตรา – เลือกปฏิบัติ” พร้อมร่วมมือกับทุกประเทศ ยุติปัญหาโรคเอดส์อย่างยั่งยืน
อนุทิน ประกาศจุดยืน ขอ 9 ปี ยุติปัญหา “โรคเอดส์” อย่างยั่งยืน

อนุทิน ประกาศจุดยืนบนเวทีโลก ประชุมวิชาการเนื่องในวันเอดส์โลก แก้ไขปัญหา “ความเหลื่อมล้ำ – ตีตรา – เลือกปฏิบัติ” ให้หมดไปภายใน 9 ปี

วันนี้ (1 ธ.ค. 64) มีการจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคเอดส์ของไทย เนื่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันเอดส์โลก ” (WORLD AIDS DAY) โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศจุดยืนประเทศไทยในที่ประชุมว่า

“ด้วยเอชไอวีและเอดส์ ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มุ่งพัฒนานวัตกรรมการตรวจวินิจฉัย ขยายบริการให้ครอบคลุม ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ – ตีตรา - เลือกปฏิบัติ และผลักดันการมีส่วนร่วมของสังคม พร้อมร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อยุติปัญหาเอดส์อย่างยั่งยืน ภายในปี 2573”
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข
ขอบคุณข้อมูลจาก international Training Center on AIDS & STIs

ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจทัศนคติที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปี 2562 พบว่าคนไทย ยังมีทัศนคติเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อสูงถึงร้อยละ 26.7 ทั้งจากในครอบครัว ที่ทำงาน สถานศึกษา และสถานบริการสุขภาพ จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจของทุกฝ่ายทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม นำไปสู่การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเป็นมิตรและเท่าเทียม สอดคล้องกับคำขวัญวันเอดส์โลก ปีนี้ คือ “ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์”

ขอบคุณข้อมูลจาก international Training Center on AIDS & STIs

ในปีหน้า ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ จะร่วมมือกับทุกประเทศในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โรคเอดส์ปี 2564 และปฏิญญาฉบับใหม่ พร้อมร่วมมือกับทุกประเทศ เพื่อนำไปสู่การยุติปัญหาอย่างยั่งยืน ภายในปี 2573

โดยตั้งเป้าหมาย “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา”

โดยวันเอดส์โลกครั้งแรกนั้น เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก โดยตั้งความหวังไว้ว่า

1. จะพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์

2. ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์

3. ให้ทุก ๆ คนได้รู้เรื่องโรคเอดส์

ขอบคุณข้อมูลจาก international Training Center on AIDS & STIs

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และเชื้อ HIV ได้ก้าวหน้าไปมาก แม้การติดเชื้อจะรักษาไม่ได้แต่ก็สามารถบำบัดได้ ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องจบชีวิตลงในระยะเวลาอันสั้นเหมือนเช่นในอดีต

ขอบคุณข้อมูลจาก international Training Center on AIDS & STIs

คลิปอีจันแนะนำ
ปาฏิหาริย์! ฉีดวัคซีนโควิด แล้วเดินได้ ?

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co