อนุทิน ระดมความเห็น ภาคธุรกิจขับเคลื่อน การท่องเที่ยว หลังพ้นโควิด

อนุทิน เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดระดมความเห็น ภาคธุรกิจขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเดินทาง ให้ปลอดภัย หลังพ้นโควิด
อนุทิน ระดมความเห็น ภาคธุรกิจขับเคลื่อน การท่องเที่ยว หลังพ้นโควิด

เมื่อวานนี้ (16 มิ.ย. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Meet & Greet “Thailand Moving Together : กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและคมนาคมเข้าร่วม

นายอนุทินกล่าวว่า เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทางของประเทศไทย ต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์โควิด 19 และการปิดประเทศ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคม ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อหามาตรการต่าง ๆ ให้เกิดสมดุลระหว่าง การควบคุมป้องกันโรคและการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ซึ่งต้องขอบคุณความร่วมมือของประชาชนและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ทั้งการล็อกดาวน์ หยุดกิจกรรมและกิจการ ปรับลดเวลาการเปิดบริการ จัดพื้นที่ให้บริการแบบเว้นระยะห่าง ปรับปรุงระบบระบายอากาศ จัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน และตรวจหาเชื้อในกลุ่มพนักงานที่ให้บริการ ทำให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถเสนอมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกมาตรการเข้าประเทศรูปแบบ Test & Go นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างเสรี ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยเชิญตัวแทนสมาคม หรือหน่วยงานผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยว บริการ ร้านอาหาร โรงแรมและการคมนาคม รวม 22 สมาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและวางแผนร่วมกัน (Hearing & Solution) ในการจัดทำมาตรการสาธารณสุขต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุม ศบค.ต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและคมนาคม และให้คนไทยกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข โดยอยู่ร่วมกับโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย

นายอนุทินกล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น พบว่า ตัวแทนทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการ ต่างแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเสนอแนวทาง เพื่อพาประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤต บนความปลอดภัยของประชาชน กระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ปลดล็อกมาตรการที่ไม่จำเป็นต่างๆ เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นต่อไป

โดยผู้ประกอบการต้องการให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ แจ้งแผนนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและปรับตัวได้ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกและรวดเร็ว และให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ออกมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ และออกคำแนะนำประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อม ระบบการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ ได้แก่ เตียงพอ ยาพอ และหมอพอ มีการสำรองยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลไว้อย่างพอเพียงในการรับมือกับการระบาดซ้ำ

คลิปอีจันแนะนำ
Ep2.ล่าสันติ ฆาตกร เพื่อนรัก ฆ่าสาวท้อง-สามี หมกรถ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co