อนุทิน สั่ง เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก มอบ ชุดตรวจเร็วสำหรับไข้เลือดออก

อนุทิน สั่งเข้ม เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก พร้อม ส่งมอบ ชุดตรวจเร็วสำหรับไข้เลือดออก พร้อมรณรงค์ ให้ ประชาชน กำจัด ยุงลาย
อนุทิน สั่ง เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก มอบ ชุดตรวจเร็วสำหรับไข้เลือดออก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน ชูนวัตกรรมหยุดภัยไข้เลือดออก ส่งมอบชุดตรวจเร็วหาการเชื้อให้ 13 เขตสุขภาพ ช่วยค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่และควบคุมการระบาดได้รวดเร็ว และกับดักไข่ยุงลายใช้ลดจำนวนยุงลายในบ้าน เตือนปีนี้ระบาดหนักผนึกความร่วมมือภาคีเครือข่ายรัฐและเอกชนรณรงค์ประชาชนช่วยกำจัดยุงลายลดป่วยตาย

เมื่อวานนี้ (15 มิถุนายน 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและอาเซียน เนื่องจากเป็นโรคประจำถิ่นของภูมิภาค ซึ่งการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนและสถานที่ต่าง ๆ ในการช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค สำหรับวันไข้เลือดออกอาเซียนในปี 2565 มีแนวคิดเรื่องนวัตกรรมก้าวไกล ร่วมหยุดภัยไข้เลือดออก โดยชูการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย การรายงานผล การรักษา และการป้องกันควบคุมโรค ควบคู่กันไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้ส่งแบบตัวอย่างนวัตกรรมชุดตรวจเร็วสำหรับไข้เลือดออก (NS1) และกับดักไข่ยุงลายเพิ่มเติม ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 13 เขตสุขภาพ เพื่อนำไปขยายการใช้ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด มีเป้าหมายในการลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะพาประเทศไทยเข้าสู่สังคมปลอดไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลว่า โรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก ในทศวรรษที่ผ่านมา โดย 70% ของกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกอยู่ในทวีปเอเชีย สำหรับประเทศไทยไข้เลือดออกเป็นโรคที่ระบาดตลอดทั้งปี พบการระบาดสูงสุดในช่วงฤดูฝน จากการคาดการณ์สถานการณ์ไข้เลือดออกด้วยวิธีอนุกรมเวลา พบว่า ปี 2565 จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากปี 2564 มีการระบาดค่อนข้างน้อยและลักษณะการระบาดของไข้เลือดออกจะเป็นการระบาดแบบปีเว้นปี หรือปีเว้น 2 ปี โดยกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต คือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ สำหรับนวัตกรรมการตรวจหาเชื้อโรคไข้เลือดออกชนิดตรวจเร็วเรียกว่า NS1 ทำงานคล้ายชุดตรวจ ATK ที่ใช้สำหรับตรวจโควิด 19 เพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วและควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงที ส่วนอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เป็นวิถีที่ประชาชนจะนำไปใช้ได้ คือ กับดักไข่ยุงลาย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ที่บ้าน ซึ่งจะช่วยลดความหนาแน่นของยุงลายบริเวณบ้านตนเอง

คลิปแนะนำอีจัน
ไม้เรียวในมือสั่น! คลุกโคลนกันสนุก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co