อัพเดตสลากดิจิทัล ขยายระยะเวลาชำระเงินค่าสลาก เร่งพัฒนาร้านค้า คนพิการ

อัพเดตสลากดิจิทัล ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าสลาก สำหรับ ตัวแทนจำหน่าย เร่งพัฒนาระบบร้านค้า คนพิการ ดึงคนพิการขายภายในปีนี้
อัพเดตสลากดิจิทัล ขยายระยะเวลาชำระเงินค่าสลาก เร่งพัฒนาร้านค้า คนพิการ

ถือว่าได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนอย่างดี จากการเปิดขาย “สลากดิจิทัล” บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตังอย่างเป็นทางการ จำนวน 5.1 ล้านใบต่องวด ซึ่งผ่านไปแล้ว 2 งวดนั้น ในงวดแรกใช้เวลาจำหน่าย 4 วันครึ่ง และล่าสุด งวดที่ 2 ใช้เวลาไป เพียง 2 วันครึ่ง ดังนั้นจากกระแสดังกล่าว คณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมีมติให้เพิ่มจำนวนสลากอีก 2 ล้านใบในงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 และจะติดตามผลการจำหน่ายสลากอย่างใกล้ชิด หากผลการตอบรับขายหมดในเวลารวดเร็วเช่นที่ผ่านมา จะพิจารณาเพิ่มปริมาณสลากในงวดถัดไปอีก 2 ล้านใบ

สำหรับตัวแทนจำหน่ายในโครงการสลากดิจิทัลได้มีประกาศเพิ่มเติม เรื่องขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าสลากโครงการสลากดิจิทัล จากเดิมงวดละ 2 วัน เป็นงวดละ 7 วัน เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยกำหนดชำระเงินค่าสลากในแต่ละงวดล่วงหน้า ดังนี้ งวดวันที่ 1 ต้องชำระเงินค่าสลากล่วงหน้า ภายในวันที่ 2-8 งวดวันที่ 16 ต้องชำระเงินค่าสลากล่วงหน้า ภายในวันที่ 17-23

ส่วนช่องทางการชำระเงินแบ่งเป็น 2 ช่องทาง : ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) โดยต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย หรือ ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

เงื่อนไขและวิธีการชำระเงิน

(**ขั้นตอนนี้สำคัญมาก โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันทำรายการ หากทำรายการไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสลากไปจำหน่าย**)

(1) ต้องระบุ Com. code = 99192

(2) ต้องระบุ Ref.1 = เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล ()

(3) ระบุ Ref.2 = หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก (หมายเลขที่ใช้ลงทะเบียนแอป ถุงเงิน/เป๋าตัง)

จำนวนเงินค่าสลากและค่าธรรมเนียม

  1. ค่าสลาก จำนวน 5 เล่ม (500 ฉบับ) จำนวน 35,200 บาท

  2. ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย จำนวน 10 บาท อย่าลืม !!! ต้องไม่ชำระเงินค่าสลากเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด โดยต้องกรอกตัวเลข จำนวนเงิน 35,200 บาทเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก)

หากพบว่าตัวแทนจำหน่ายรายใดไม่ชำระเงินค่าสลาก ตามวันที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล

ประกาศ!!โครงการสลากดิจิทัล
ประกาศ!!โครงการสลากดิจิทัลขอบคุณภาพจาก : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co