อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม พบ เต่ากระ ฟักไข่ 237 ตัว

อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม พบ เต่ากระ ฟักไข่ 237 ตัว พร้อม อนุบาลไว้ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม พบ เต่ากระ ฟักไข่ 237 ตัว

สัตว์ทุกชนิดในท้องทะเล ล้วนแต่มีความสำคัญระบบนิเวศทั้งสิ้น

ล่าสุดมีข่าวดี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) รายงานว่า พบการฟักตัวของลูกเต่ากระ จำนวน 2 รัง แต่ไม่พบตัวแม่เต่ากระ ในพื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ พบว่า

รังที่ 1 พบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (จากข้อมูล : จำนวนไข่ทั้งหมด 130 ฟอง, ไม่ทราบแม่) จำนวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัวทั้งหมด 122 ตัว เป็นไข่ลม 8 ฟอง ระยะเวลาที่ใช้ในการฟักออกเป็นตัว 58 วัน อัตราการรอดตาย 94 %

รังที่ 2 พบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (จากข้อมูล : จำนวนไข่ทั้งหมด 148 ฟอง, ไม่ทราบแม่) จำนวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัวทั้งหมด 115 ตัว ตายขณะฟักออกเป็นตัวทั้งหมด 1 ตัว ไข่ลม 11 ฟอง ไข่ไม่พัฒนา 21 ฟอง ระยะเวลาที่ใช้ในการฟักออกเป็นตัว 55 วัน อัตราการรอดตาย 78 %

โดยจำนวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัว จำนวน 2 รัง ทั้งหมด 237 ตัว ระยะเวลาที่ใช้ในการฟักออกเป็นตัวเฉลี่ย 57 วัน อัตราการรอดตายเฉลี่ย 85 % ซึ่งลูกเต่าทั้ง 2 รังนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำไปอนุบาลไว้ก่อนเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จึงทำการขุดหลุมรังไข่ ทำการย้ายรังไปไว้ที่ปลอดภัยจากสัตว์ที่จะเข้ามากินไข่เต่าและน้ำทะเลที่อาจท่วมถึงในช่วงเวลาน้ำทะเลขึ้นสูง โดยนับเป็นรังที่ 14 มีจำนวนไข่ทั้งหมด 190 ฟอง วัดร่องรอยของพายได้ 50 เซนติเมตร โดยขนาดหลุมวางไข่ ความกว้าง 230 เซนติเมตร ความลึก 43 เซนติเมตร

ความสำคัญของเต่า "เต่ากระ" หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) เป็นสัตว์ทะเลหายาก สถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขั้นวิกฤติ) จัดอยู่ใน Appendix 1 ของอนุสัญญาไซเตส (CITES) จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง

ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่เราได้มีเต่ากระสมาชิกในท้องทะเลเพิ่มขึ้นนะคะ ขอให้น้องเต่า โตเร็วๆ และออกไปแหวกว่ายในท้องทะเลอย่างสมบูรณ์นะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co