เขื่อนป่าสักฯ น้ำเกินระดับกักเก็บ เตรียมเพิ่มการระบาย

เก็บของด่วน! เขื่อนป่าสักฯ น้ำเกินระดับกักเก็บ เพิ่มการระบาย เป็น 1200.46 ลบ.ม. / วินาที เตือนประชาชนท้ายเขื่อนสองฝั่งแม่น้ำป่าสักย้ายสิ่งของไว้ที่สูง
เขื่อนป่าสักฯ น้ำเกินระดับกักเก็บ เตรียมเพิ่มการระบาย

(30 ก.ย. 64) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประกาศเตือนผ่านเฟซบุ๊ก “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี” ระบุว่า น้ำเกินระดับกักเก็บ 105.64% เพิ่มการระบาย เป็น 1200.46 ลบ.ม./วินาที

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

เขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำ 1,014.45 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 105.64 % (ระดับเก็บกักนั้สูงสุด 960 ล้าน ลบ.เมตร)

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 153.40 ล้าน ลบ.เมตร/วัน ระบายน้ำ 1,200 ลบ.เมตร/วินาที หรือ 103.72 ล้าน ลบ.เมตร / วัน

ระดับน้ำท้ายเขื่อน +30.94 ม.รทก.

จำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำ จากเดิม 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อาจเพิ่มถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนยังมีปริมาณมากและการกักเก็บน้ำในเขื่อนป่าสักฯ ใกล้เต็มแล้วอยู่ที่ 99.27% จึงต้องเร่งระบายน้ำ

ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำป่าสักด้านหลังเขื่อน ทำการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
คลิปอีจันแนะนำ
นาทีเรือล่ม 2 ผัวเมียจมหาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co