เจ้าอาวาส จ.อุดรธานี แจง 6 ตัวการ์ตูนยอดฮิต บนผนังวัด สอนธรรมมะ เพราะศาสนาไม่จำกัดชาติไหน แม้แต่ตัวละคร

เจ้าอาวาส วัดศรีทรงธรรม จ.อุดรธานี ชี้แจงภาพวาด 6 ตัวการ์ตูนยอดฮิต บนผนังวัด ในอุโบสถ เผยสื่อถึงการ สอนธรรมมะ ให้กับทุกคนปฏิบัติตัวเป็นคนดี
เจ้าอาวาส จ.อุดรธานี แจง 6 ตัวการ์ตูนยอดฮิต บนผนังวัด สอนธรรมมะ เพราะศาสนาไม่จำกัดชาติไหน แม้แต่ตัวละคร
ภาพ อีจัน

(15 มิ.ย.64) ที่วัดศรีทรงธรรม ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มีอุโบสถเก่าแก่และมีภาพวาด 6 ตัวการ์ตูนยอดฮิต คือ โดราเอมอน โนบิตะ ชิซูกะ เซล่ามูน โคนัน มินเนี่ยน อยู่ตรงด้านล่างกำแพงของจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพวาดการ์ตูนยอดฮิตที่ฝาผนัง ในอุโบสถ
ภาพวาดการ์ตูนยอดฮิตที่ฝาผนัง ในอุโบสถภาพ อีจัน

พระมหานนทพร อานนโท อายุ 36 ปี เจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม เผยว่า ตัวการ์ตูนทั้ง 6 ตัวมีความหมายหมด ตัวแรกการ์ตูนรูปมินเนี่ยนถือตะกร้า มาส่งเพลให้กับพระที่วัด โดยตัวมินเนี่ยน ไปไหน จะไปด้วยกันเป็นฝูง สื่อความหมายในการสมัครปรองดองกัน เวลามีทุกข์หรือมีสุข ก็จะอยู่ร่วมกัน

ตัวการ์ตูนรูปเซล่ามูนถวายดอกบัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่างจากในละคร เพราะเซล่ามูนจะถือไม้คฑาในการผดุงคุณธรรม ในการปราบมารร้าย ให้บ้านเมืองสงบ ตัวนี้จะเปลี่ยนนำดอกบัวมาถวายในการสักการะพระพุทธเจ้า

ภาพวาดการ์ตูน เซล่ามูนที่ฝาผนัง ในอุโบสถ
ภาพวาดการ์ตูน เซล่ามูนที่ฝาผนัง ในอุโบสถภาพ อีจัน
ภาพวาดการ์ตูน มินเนี่ยนที่ฝาผนัง ในอุโบสถ
ภาพวาดการ์ตูน มินเนี่ยนที่ฝาผนัง ในอุโบสถภาพ อีจัน

ส่วนการ์ตูนรูปโคนัน ยอดนักสืบ เป็นภาพที่เขากำลังสวดมนต์ ความหมาย คือ ใช้สมาธิในการศึกษาข้อมูลของคนร้าย การที่โคนันสวดมนต์ เป็นการสร้างสมาธิขึ้นมาในการเสริมปัญญา เพื่อไปจับคนร้ายให้ได้

ภาพวาดการ์ตูน โคนันที่ฝาผนัง ในอุโบสถ
ภาพวาดการ์ตูน โคนันที่ฝาผนัง ในอุโบสถภาพ อีจัน

ตัวการ์ตูนโดราเอมอนไหว้พระพุทธรูป การ์ตูนตัวนี้คอยช่วยเหลือ โนบิตะ ตลอด จะมีของวิเศษอยู่ในกระเป๋า จะนำของวิเศษมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน เรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องดี เป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคน

ภาพวาดการ์ตูน โดราเอม่อนที่ฝาผนัง ในอุโบสถ
ภาพวาดการ์ตูน โดราเอม่อนที่ฝาผนัง ในอุโบสถภาพ อีจัน

การ์ตูนรูปโนบิตะ สะพายย่าม โดยที่มีดอกบัวข้างในย่าม ซึ่งโนบิตะเป็นเด็กดื้อ วัดก็วาดรูปสะพายย่ามมีดอกบัว ให้เหมือนว่า เป็นเด็กวัด สื่อความหมาย ต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ในการเดินถือย่ามตามพระอาจารย์ หรือเดินตามรอยผู้ใหญ่ หรือรอยพระพุทธศาสนา

ภาพวาดการ์ตูน โนบิตะที่ฝาผนัง ในอุโบสถ
ภาพวาดการ์ตูน โนบิตะที่ฝาผนัง ในอุโบสถภาพ อีจัน

สุดท้าย การ์ตูนรูปชิซูกะ ถือปิ่นโตกับดอกบัว เอามาถวายพระที่วัด เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อย ในหลักธรรม เป็นคนมีกิริยามารยาทดีให้เอาเป็นแบบตัวอย่าง

ภาพวาดการ์ตูนยอดฮิตที่ฝาผนัง ในอุโบสถ
ภาพวาดการ์ตูนยอดฮิตที่ฝาผนัง ในอุโบสถภาพ อีจัน

พระมหานนทพร อานนโท เผยอีกว่า ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ เมื่อปี 2556 การ์ตูนที่วาดเอาไว้นั้น เพื่อให้สาธุชนและเด็กรุ่นใหม่ที่มาทำบุญ ได้ศึกษา ตัวการ์ตูนทั้ง 6 ตัว ที่ชื่นชอบจะสอนในเรื่องหลักธรรม เพราะตัวการ์ตูนเหล่านี้สามารถนับถือในเรื่องพระพุทธศาสนา เพราะศาสนาของเราไม่จำกัด เพศ อายุ คนชาติไหน แม้แต่ตัวละครใดก็ตามได้

พระมหานนทพร อานนโท เจ้าอาวาสวัด
พระมหานนทพร อานนโท เจ้าอาวาสวัดภาพ อีจัน

ด้านประชาชนที่มากราบไหว้พระในอุโบสถ บอกว่า ภาพที่เห็นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร เพราะทางเจ้าอาวาสได้ให้ช่างวาดภาพตัวการ์ตูนทั้ง 6 ตัวก็แฝงไปด้วยคติธรรมตามที่เจ้าอาวาสท่านได้กล่าวไว้ ตนเห็นว่าคงไม่ใช่เรื่องผิดอะไร เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้คนสนใจที่จะเข้ามาวัดอีกด้วย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co