เช็กเลย! ประกาศ กทม.ฉบับ 53 ไฟเขียวเปิด ผับ - บาร์ เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

เช็กเลย! มติเห็นชอบ ประกาศ กทม.ฉบับ 53 ไฟเขียวเปิด “ ผับ - บาร์ ” สถานบริการ เริ่ม 1 มิ.ย. นี้
เช็กเลย! ประกาศ กทม.ฉบับ 53 ไฟเขียวเปิด ผับ - บาร์ เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

วันนี้ 31 พ.ค. ตามประกาศ ฉบับที่ 53 หลังคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบประกาศ กทม. มีรายละเอียดดังนี้ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้ดำเนินการได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID 2Plus และยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปฏิบัติตาม COVID Free Setting ดังนี้

1.เปิดให้บริการ จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 24.00 น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด

2.ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการ (พนักงาน นักร้อง นักดนตรี บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นตรวจ ATK ทุก 7 วัน คัดกรองความเสี่ยงด้วย Thai Save Thai (TST)

3.ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการ โดยต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเท่านั้น และผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ทั้งนี้ กลุ่ม 608 แนะนำเลี่ยงการเข้ารับบริการ

สถานที่ ที่เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ตัดผม ทำเล็บ สัก สปา นวดแผนไทย ยิม ฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ โรงมหรสพ โรงละคร สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบสมุนไพร

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามอาจมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ กทม.ฉบับที่ 53
ประกาศ กทม.ฉบับที่ 53ขอบคุณภาพจาก : กทม.
ประกาศ กทม.ฉบับที่ 53
ประกาศ กทม.ฉบับที่ 53ขอบคุณภาพจาก : กทม.
คลิปอีจันแนะนำ
ยกฟ้อง โชเฟอร์สิบล้อ 3 ปี สู้คดีตำรวจยัดยา?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co