เช็กเลย! สิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ – เอกชน

เช็กเลย! สิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ – เอกชน

เช็กได้แล้ว! สิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ – เอกชน

เช็กสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทได้แล้ว!

วันนี้(16 ส.ค. 64) เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยว่า ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน ส.ค. – ก.ย. 64

สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th

โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

ส่วนนักเรียน รร.เอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์

https://regis-test.opec.go.th/

หรือแอปพลิเคชั่น สช. On mobile โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รร. ที่ศึกษาอยู่

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co