เซเว่น ประกาศผลักดัน ลด ละ เลิกถุงพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ประกาศ มีนโยบาย ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก ปักธงผลักดันแผน 7 Go Green Mission 2021 เพื่อสิ่งแวดล้อม
เซเว่น ประกาศผลักดัน ลด ละ เลิกถุงพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อม
ภาพจากอีจัน

ลดวันละถุง...เพื่อโลก เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเรา

ซึ่งที่ผ่านมา 7-11 มีการทำแคมเปญเพื่อสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 10 ปี ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด เราสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ โดยเงินที่ซื้อถุงพลาสติกนั้นถูกเปลี่ยนไปเป็นเงินสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลต่างๆ ได้ถึง 211 ล้านบาท!

ภาพจากอีจัน

และปีนี้ก็เช่นกัน ซีพี ออลล์ มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ และได้วางแนวทางในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย 7 GO Green Mission 2021 ทั้ง 4 ด้าน

1.Green Building วางให้ 7-11 เป็นร้านค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการติดโซลาร์ลูปเพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ช่วงกลางวัน, การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

รวมไปถึงการสร้าง 7-11 หรือคลังสินค้า โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดโดยตรงในด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จะสร้างร้านหันไปทางทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งเป็นฝั่งที่ร่มและมีลม เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านค้าลดการทำงานหนักขึ้น ซึ่งจะสิ้นเปลืองพลังงาน

ภาพจากอีจัน

2.Green Store การลดพลาสติก โดยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ทดแทน เช่น กระดาษที่หุ้มหลอด, ไม้คนกาแฟ, ตลอดจนการนำขวดพลาสติกรีไซเคิลมาสร้างเป็นเสื้อพนักงาน และการผลักดันใบเสร็จอีเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษ เป็นต้น

3.Green Logistic การกระจายคลังสินค้ากว่า 20 แห่ง ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ และคำนวณเส้นทางการขนส่งเพื่อประหยัดพลังงานมากที่สุด

4.Green Living การรณรงค์โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับผุ้บริโภค ซึ่งในปีนี้จะเป็นโครงการการเชิญชวนคัดแยกขยะพลาสติก ออกจากขยะทั่วไป ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

“ในปี 64 เราตั้งใจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 1.28 แสนตัน เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ผ่านมาตรการต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าว

นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนแพกเกจบางอย่างให้เป็นวัสดุธรรมชาติ มีต้นทุนสูงกว่าเดิม ซึ่งบางครั้งต้นทุนอาจไม่คุ้มกับกำไร แต่หากเทียบกับความยั่งยืน ซีพีออล์มองว่า ค่อนข้างคุ้มค่า!

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co