เซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ทิ้งคนไทย เดินหน้าโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบน้ำใจซับทุกข์โควิด
ภาพจากอีจัน

เซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ทิ้งคนไทย เดินหน้าโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบน้ำใจซับทุกข์โควิด

น้ำใจงาม เซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ทิ้งคนไทย เดินหน้าโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบน้ำใจซับทุกข์โควิด

พิษโควิด-19 ทำชาวไทยทุกข์หนัก!! ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก ฉะนั้นน้ำใจในยามวิกฤตจึงสำคัญ

ด้วยเหตุนี้ ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เร่งจัดทำโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

สำหรับการดำเนินโครงการ ซีพี ออลล์ ได้ทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เช่น โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา – บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45

มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

มูลนิธิดวงประทีป

มูลนิธิเพื่อนหญิง

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่

สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน และสภาองค์กรชุมชน ต่างๆ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

นอกจากนี้ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของเซเว่น อีเลฟเว่น ยังเป็นโครงการที่ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยขณะนี้มอบแล้วกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เป็นเงินมูลค่ารวมกว่า 88 ล้านบาท

โดยบริษัทยังเดินหน้าประสานความร่วมมือผ่านทางมหาเถรสมาคม เพื่อน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน”

Related Stories

No stories found.