เด็กไทย เจ๋ง ! คว้าเหรียญทอง คณิตศาสตร์โอลิมปิก IMO 2021

เด็กไทย สุดเจ๋ง คว้าเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทอง คณิตศาสตร์โอลิมปิก IMO 2021 ทำคะแนนรวมสูง ลำดับที่ 16 จาก 107 ประเทศ
เด็กไทย เจ๋ง ! คว้าเหรียญทอง คณิตศาสตร์โอลิมปิก IMO 2021

ความพยายาม อยู่ที่ไหน ? คำคมจาก 1 ในตัวแทนเด็กไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 (IMO 2021) วันนี้ได้คำตอบแล้ว

สถาบันส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งข่าวดี ผลรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 62 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศเจ้าภาพ

ซึ่งปีนี้ส่งตัวแทนเด็กไทยร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 6 คน และทั้ง 6 คน สามารถคว้าเหรียญมาครองได้สำเร็จ

ด.ช.พิพิชชญะ ศรีดำ จาก โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอร์รี่ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

นายนิธิศ อัญชลีนุกูล จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

นายวรภาส มีจิตรไพศาล จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

นายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ทั้ง 6 คน ทำคะแนนรวมได้ 121 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 16 จาก 107 ประเทศ เจ๋งไปเลย โดยประเทศที่ทำคะแนน ได้สูงสุดลำดับที่ 1 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 รัสเซีย และ 3 เกาหลีใต้

โดยการแข่งขันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ คือ

1. ผศ.ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม

2. อ.ดร.สริตา บุณย์ศุภา สังกัด McKinsey & Company รองหัวหน้าทีม

3. นายกฤตกร กานติกูล นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก ณ Princeton University ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

4. อ.ดร.นิธิ รุ่งธนาภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม

5. ดร.สุธารส นิลรอด สสวท. ผู้จัดการทีม

6. อ.ดร.นที ปิติวรรณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรรมการคุมสอบ

7. ผศ.ดร.กำธร ไชยลึก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการคุมสอบ

อีจัน
www.ejan.co