เตรียมรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด 870 เตียง

อว.เตรียมรพ.สนาม ธรรมศาสตร์-รามาฯ รองรับผู้ป่วยโควิด
เตรียมรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด 870 เตียง

หลังจากการระบาดของโควิดของโควิด-19 พบผู้ป่วยจำนวนมาก เข้ารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพ จนทำให้จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด ที่มีการติดต่อได้ง่าย ไม่เพียงพอ วันนี้ (10 เม.ย.64) อว. เตรียมรพ.สนาม เพื่อสู้กับ โควิดระลอกใหม่นี้

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. กล่าวว่า กระทรวง อว. มีสรรพกำลังทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนวนมาก มีคณะแพทยศาสตร์ 22 แห่ง และคณะพยาบาลศาสตร์ 39 แห่งทั่วประเทศ บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสังกัด อว. ทุกแห่ง ขณะนี้ได้สั่งการให้ รพ.ธรรมศาสตร์ เปิด รพ.สนาม อีกครั้ง ซึ่งสามารถดูแลผู้ป่วยโควิดที่อาการไม่รุนแรงได้ถึง 470 เตียง ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นี้ พร้อมรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑล ช่วยให้โรงพยาบาลอื่นๆ มีจำนวนเตียงเหลือเพียงพอในการรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก กล่าวว่า นอกจาก รพ.สนาม ธรรมศาสตร์ แล้ว ได้ติดต่อ รพ.รามาธิบดี โดยจะเปิด รพ.สนาม ซึ่งใช้อาคารจักรีนฤบดินทร์ มีขนาด 400 เตียง ทำให้ขณะนี้จะมี รพ.สนาม ไม่ต่ำกว่า 870 เตียง ประกอบกับ รพ. สนาม ในสังกัดของ กทม. อีกไม่ต่ำกว่า 300 เตียง และ รพ.สนามในสังกัดของทางทหารอีกไม่ต่ำกว่า 3000 เตียง รวมทั้งมีมหาวิทยาลัยที่พร้อมเปิดพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งคาดว่า เพียงพอในการรองรับผู้ป่วยโควิดในระลอกนี้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co