เตรียมลงทะเบียน เราชนะ แบบไม่ใช้สมาร์ทโฟนที่ธนาคาร พรุ่งนี้!

ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ได้สิทธิ์ เราชนะ แค่ใช้บัตรประชาชนลงทะเบียน พรุ่งนี้วันแรก!
เตรียมลงทะเบียน เราชนะ แบบไม่ใช้สมาร์ทโฟนที่ธนาคาร พรุ่งนี้!

การลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วงการระบาดของโควิด-19 ผ่านสมาร์ทโฟน จนเกิดกระแสดราม่า แล้วคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะ จะทำอย่างไร? อีจัน มาเตือนทุกคน พรุ่งนี้ (15 ก.พ.64) เป็นวันแรกที่ ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์ในโครงการ "เราชนะ" ได้โดยนำ "บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด" (Smart Card) ไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 -25 กุมภาพันธ์ 2564

โดย กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ “เราชนะ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สัญชาติไทย อายุมากกว่า 18 ปี

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนประกันกันสังคมมาตรา 33

3. ไม่ใช่ข้าราชการ

4. ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง

5. ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญ

6. มีรายได้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อปี

7. เงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท

แต่หากประชาชน ไม่มีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ขอให้ติดต่อขอทำใหม่ได้ที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาดังกล่าว

ใครที่ยังไม่ได้สิทธิ์โครงการเราชนะ พรุ่งนี้ อย่าลืมไปลง อีจัน เตือนแล้วนะ!

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co