เตียงสนามแอร์โรคลาส เข้าตาประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียน ถูกใจเตียงสนามแอร์โรคลาส ชี้ มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม มองไกลใช้งานได้ยาว แม้หมดโควิด
เตียงสนามแอร์โรคลาส เข้าตาประเทศสมาชิกอาเซียน

ลูกเพจรู้ไหมคะ ว่าเตียงสนามแอร์โรคลาสของกลุ่ม EPG ได้รับความสนใจจากสมาชิกอาเซียนมากๆ เลย

หลังจาก ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ผู้บริหารระดับสูง EPG ได้รับเชิญจาก วสท. ให้เป็นวิทยาการบรรยายเรื่อง “Engineering Technology to COVID19 for AFEO” โดย วสท. ได้เข้าร่วมกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN การบรรยายนี้ผ่านระบบออนไลน์ ในนามของประเทศไทยในการประชุมใหญ่ Asean Fedderation Engineering Organization

ปีนี้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.ได้เสนอชื่อ อาจารย์วิชัย ลักษณากร ให้รับรางวัล วิศวกรดีเด่นของอาเซียน และมีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในงานระบบปรับอากาศโดย คุณบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย เป็นตัวแทนในการบรรยายครั้งนี้อีกด้วยค่ะ

กลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และจีน เรียกร้องให้จัดสัมมนาในหัวข้อ Engineering Technology to COVID 19 for AFEO

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดการบรรยาย 2 หัวข้อ คือ "The negative pressure cabinet in emergency use for the COVID-19 situations”

และ “Thailand Innovation Field Hospital Bed in COVID-19”

พอได้ฟังการบรรยายปุ๊บ กลุ่มสมาชิกก็สนใจเตียงสนามแอร์โรคลาส เพราะมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ดูแลรักษาได้ง่าย และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตที่ผ่านพ้นโรคโควิด 19 ไปแล้วด้วย

คลิปอีจันแนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co