เตือนภัย! หน้าร้อน อย.ห่วงใยควรเลือก บริโภค น้ำแข็ง อย่างปลอดภัย

เตือนภัย! หน้าร้อน อย.ห่วงใยควรเลือก บริโภค น้ำแข็ง อย่างสะอาดปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อน หลีกเลี่ยงเชื้อโรคที่จะปนเปื้อนมา
เตือนภัย! หน้าร้อน อย.ห่วงใยควรเลือก บริโภค น้ำแข็ง อย่างปลอดภัย

ที่นี้ประเทศ ทุกคนรู้ป้าข้างบ้านรู้! ว่าหน้าร้อนนั้นเดือดได้ขนาดไหนสิ่งที่พอจะบรรเทาความร้อนแรงในตัวได้คงต้องพึ่งน้ำเย็นๆยิ่งใส่น้ำแข็งแน่นๆ ถึงจะพอดับความร้อนในตัวได้ แต่น้ำแข็งที่เรากินนั้นหลายคนอาจลืมคำนึง ถึงกระบวนการและแหล่งที่มาความสะอาดว่าดีพอแค่ไหน

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ห่วงใยสุขภาพปชช.ช่วงหน้าร้อน ขอให้เลือกซื้อน้ำแข็งสะอาด ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น เชื้อแซลโมเนลลา วิบริโอ และสแตฟิโลค็อกคัสออเรียส ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษได้ แนะสังเกตข้อความ “น้ำแข็งใช้รับประทานได้”

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร กำกับดูแลสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit) ทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จากการตรวจติดตามการประเมินสุขลักษณะของสถานที่ผลิตน้ำแข็งในเขตกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องพบว่าสถานที่ผลิตน้ำแข็งผ่านเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ตามกฎหมาย และจากการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำแข็งทั้งชนิดที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท และน้ำแข็งชนิดที่ตักแบ่งหรือกดจากตู้จำหน่าย

ซึ่งการสุ่มตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นจากแหล่งจำหน่ายในบริเวณชุมชนเช่น ตลาดนัด ตลาดสดร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่งสาธารณะ สถานีรถไฟ และสนามบินเป็นต้น ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 53 รายการ เป็นน้ำแข็งชนิดที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท จำนวน 37 รายการ พบว่าได้มาตรฐานทั้งหมด ส่วนน้ำแข็งชนิดที่ตักแบ่งหรือกดจากตู้จำหน่าย จำนวน 16 รายการ พบว่าไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 13 รายการ และผลการตรวจวิเคราะห์น้ำแข็งทั่วประเทศจาก 12 เขตบริการสุขภาพ พบว่าน้ำแข็ง จำนวน 210 รายการ ได้มาตรฐาน จำนวน 152 รายการ (ร้อยละ 72.38) และไม่ได้มาตรฐานจำนวน 58 รายการ (ร้อยละ 27.62)

อย.แนะ การเลือกซื้อน้ำแข็ง ควรเลือกที่มีภาชนะบรรจุสะอาดและปิดสนิทแน่นหนาไม่ฉีกขาด น้ำแข็งต้องใสสะอาด ไม่มีคราบ สี หรือกลิ่นที่ผิดปกติ ไม่มีฝุ่นผงหรือสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง มีการแสดงฉลากภาษาไทย ระบุรายละเอียดของชื่ออาหาร เลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัม และต้องมีข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน

การเลือกซื้อน้ำแข็งบดหรือน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งหรือกดจากตู้จำหน่าย หรือเสิร์ฟตามร้านอาหารที่ไม่มีฉลากนั้น เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนนี้ โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์มีมากขึ้น ผู้บริโภคควรหมั่นสังเกตลักษณะของน้ำแข็งที่จะบริโภคให้มากขึ้น รวมถึงสถานที่เก็บรักษา และภาชนะที่บรรจุต้องสะอาด รวมทั้งผู้จำหน่ายควรมีวิธีการตัก และเก็บน้ำแข็งอย่างเหมาะสม

อีกทั้งหาก อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะดำเนินการตามกฎหมาย โดยจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พบผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐานร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )

คลิปแนะนำอีจัน
พลาดไม่ได้ 29 เม.ย. 65 อีจัน X ระเบียบวาทะศิลป์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.