เตือนสายแคมป์ปิ้ง นั่งเก้าอี้ในน้ำ ที่ อุทยาน ผิดกฎหมาย

เตือนสายแคมป์ปิ้ง นั่งเก้าอี้ในน้ำ ที่ อุทยาน ผิดกฎหมาย

เตือนสายแคมป์ปิ้ง อย่าทำ นั่งเก้าอี้ในน้ำ ที่ อุทยาน ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

เตือนสายแคมป์ปิ้ง!!! ถ้ารู้แล้วอย่าหาทำ

เนื่องจากมีเพื่อน ๆ ในเฟซบุ๊กแชร์ข่าวชายคนหนึ่ง โพสต์ภาพขณะนั่งอยู่กลางแอ่งน้ำในเขตอุทยานฯ หลังจากนั้น อุทยานฯ ได้ออกมาตักเตือนชายดังกล่าวว่าการกระทำนั้นผิด พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

วันนี้ (17 มี.ค. 64) อีจันจึงนำข้อห้าม ของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ มาให้สายแคมป์ปิ้งอ่านค่ะ

มาตรา 19 ภายในอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม

(2) เก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่ง ไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใด อันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) ล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใด ๆ (4) เปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ทะเล ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ

(5) ปิดกั้นหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก

(6) เข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์

(7) นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป

(8) ยิงปืน ทำให้เกิดระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง

(9) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้

(10) กระทำให้หลักเขตหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มี ตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์

มาตรา 20 บุคคล ซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

จากข้อมูลดังกล่าว ใน (5) น่าจะรวมถึงการนำเก้าอี้ลงไปนั่งในแหล่งน้ำ ซึ่งทำให้กีดขวางทางน้ำได้ค่ะ ทางที่ดีไปเที่ยวอุทยาน ควรถามเจ้าหน้าที่ให้ชัดๆ ว่าอะไรทำได้ หรือทำไม่ได้ดีกว่านะคะ จะได้เที่ยวแบบสบายใจ

ภาพจาก : ราชกิจจานุเบกษา
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co