เตือนแล้วนะ! รถสายโจ๊ะ ไฟจ้าจนแสบตา มีความผิดถึงขั้นริบรถ

เตือนแล้วนะ! รถสายโจ๊ะ ไฟจ้าจนแสบตา มีความผิดถึงขั้นริบรถ

ใครสายแต่งรถ พักก่อนค่ะ! ติดไฟซิ่ง จ้าซะจนแสบตาเพื่อนร่วมถนน เจอปุ๊บ จับ ปรับหนัก ริบรถ!

รถแต่งสายโจ๊ะ ไฟจ้าจนแสบตา มารวมตรงนี้ เพราะตำรวจเขาเอาจริงแล้วนะจ๊ะ เจอปุ๊บ จับ ปรับหนัก ริบรถ!

วันนี้ (30 ต.ค. 64) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค์ โฆษก ตร. เผยว่ากรณีที่มีการแชร์คลิปกระบะบรรทุกสิ่งของ ขับอยู่เลนขวาสุดของถนน โดยรถมีการดัดแปลงติดตั้งไฟหรี่หน้ารถ ไฟส่องป้ายทะเบียน และไฟใต้ท้องรถเป็นสีฟ้าและกะพริบในขณะขับขี่ รบกวนสายตาผู้ขับขี่รถคันอื่น ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้

เบื้องต้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะตรวจสอบและติดตามตัวผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถคันดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจับกุมดำเนินคดี ผู้ขับรถในลักษณะก่อความเดือดร้อน ประมาท ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่น โดยนำตัวผู้กระทำความผิดพร้อมรถของกลาง ส่งฟ้องต่อศาล ซึ่งศาลมีคำพิพากษาปรับและจำคุก อีกทั้งยังมีหลายคดีที่ศาลมีคำสั่ง “ริบรถของกลาง”

ซึ่งการกระทำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจมีโทษทั้งจําคุก ปรับ และอาจถึงขั้น “ริบรถ”

สำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย

แก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว

มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12 วรรค 1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

สำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522

มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ

(1) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ

(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

(3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

(4) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล หรือ ทรัพย์สิน

(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย

(6) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่อง เดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ

(7) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ

(8) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

มาตรา 160 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 43 (8) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

คลิปอีจัน แนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co