เตือน! ภัยแล้ง กระทบโคราช 8 อำเภอ

ผู้ว่าฯโคราช เตือน! ภัยแล้ง พร้อมเร่งช่วยเหลือชาวบ้าน
เตือน! ภัยแล้ง กระทบโคราช 8 อำเภอ

มาแล้ว! ผู้ว่าฯโคราช เตือน ภัยแล้ง กระทบพื้นที่ 55 หมู่บ้าน ขณะที่อ่างเก็บน้ำ เตรียมงดปล่อยน้ำในพื้นที่การเกษตร

ช่วงฤดูหนาว เตรียมเข้าสู่ฤดูร้อนแบบนี้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคอีสาน ต้องเจอกับปัญหา ภัยแล้ง นะคะ ซึ่งล่าสุดผู้ว่าฯโคราช ออกมาเตือนประชาชน และเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเมื่อไม่มีน้ำ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้มีหมู่บ้านที่จะประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2564 ในมีพื้นที่ 55 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 8 อำเภอ โดยได้สั่งการให้ระดมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรในการขุดบ่อบาดาลช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน แต่ในจำนวนนี้มี 24 หมู่บ้านที่ไม่สามารถเจาะบ่อบาดาล หรือสูบน้ำจากแหล่งอื่นมาช่วยเหลือชาวบ้านได้เลย จึงจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปภ. และกองทัพภาคที่ 2 เข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านหากประสบภัยแล้งอย่างทันท่วงที โดยชาวบ้านทั้ง 24 หมู่บ้านจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคไปจนกว่าฝนจะตกในเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

แต่อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหลายแห่งก็มีปริมาณน้ำเหลืออยู่น้อย โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต่างอำเภอที่ห่างไกล อย่างเช่น อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ตำบลประทาย อำเภอประทาย ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  สามารถเก็บกักน้ำได้ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 1 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอประทายมีฝนตกลงมาน้อยมาก แทบจะไม่มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนเลย ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 200 หลังคาเรือน เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และขณะนี้อ่างเก็บน้ำได้งดปล่อยน้ำให้ทำการเกษตรในพื้นที่แล้ว

ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว เขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย เขื่อนมูลบน อำเภอครบุรี และเขื่อนลำแชะ อำเภอครบุรี ขณะนี้มีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคไปตลอดฤดูแล้งนี้

เกษตรกรในพื้นที่ วางแผนการใช่น้ำสำหรับการเพาะปลูกด้วยนะคะ จันเป็นห่วงจ้า

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co