เที่ยวทิพย์สร้างสุข! ททท. ชวนสายครีเอเตอร์ ออกแบบคอนเทนท์เที่ยวออนไลน์ ส่งประกวดชิงรางวัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ ม.ศิลปากร ชวนประชาชนออกแบบคอนเทนท์แหล่งท่องเที่ยว ส่งผลงานประกวดชิงรางวัล คลายเครียดสร้างความสุขในสถานการณ์โควิด
เที่ยวทิพย์สร้างสุข! ททท. ชวนสายครีเอเตอร์ ออกแบบคอนเทนท์เที่ยวออนไลน์ ส่งประกวดชิงรางวัล

(13 พฤษภาคม 2564) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด ทำให้พฤติกรรมการเที่ยวเปลี่ยนเป็นวิถีปกติใหม่ (New Normal) วางแผนการเดินทางแบบเน้นความปลอดภัย และศึกษาข้อมูลก่อน ขณะที่รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายมาตรการ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัว

ดังนั้น ททท. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินงานโครงการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (Creative Content Creation for Thailand Tourism Promotion) เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอด เพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง BCG Model

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งงานวิจัย องค์ความรู้ กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษา คณะครูอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ Content ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สนองการตลาดแบบรู้ใจ โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์และคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม ศิลปะ การออกแบบ และการบริการ เพื่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว และการประกวดเพื่อสรรหา Content ท่องเที่ยวจากภาคประชาชนจะถูกรวบรวมเป็นคลังข้อมูลออนไลน์ หรือ Crowdsourcing เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมทางการตลาดยุคปัจจุบันที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดมากที่สุดอีกด้วย

โครงการดังกล่าว แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การผลิตเนื้อหา (Content) โดยนำทรัพยากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร มาสร้างสรรค์คุณค่าและองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สนองการตลาดแบบรู้ใจ ตามประเภทสินค้าทางการท่องเที่ยวยอดนิยม 6 หมวด คือ พื้นที่วัฒนธรรม ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และอาหาร

2. การจัดประกวดเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเชิญชวนให้ประชาชนส่งผลงานภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ จากการท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นปัจจุบัน หรือช่วงก่อนโควิด-19 จะระบาด รวมถึงประชาชนในแต่ละท้องถิ่นที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัด และภูมิภาค ประกอบการจัดทำ Content แหล่งท่องเที่ยว 3 หัวข้อ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย

ซึ่งกิจกรรมนี้จะสามารถสร้างความสุขและผ่อนคลายให้คนไทยได้ในสถานการณ์ที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวออนไลน์ในการบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ของแต่ละคน

การตัดสินจะแบ่งออกเป็น 2 รางวัล คือ

1. รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) 3 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 3 หัวข้อ โดยการโหวตคะแนนมหาชนผ่านสื่อออนไลน์ Facebook

2. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ รองอันดับ 1 และ 2 ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละหัวข้อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลงานที่ได้ชนะการตัดสินแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล บัตรกำนัลที่พัก และของที่ระลึกจาก ททท.

ใครสนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/travelcontentcontest หรือ โทร. 1672 เพื่อนร่วมทาง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co