เปิดทรัพย์สิน นฤมล หลังพ้นตำแหน่ง รมช.แรงงาน อู้ฟู่ 112 ล้าน!

เปิดทรัพย์สิน นฤมล หลังพ้นตำแหน่ง รมช.แรงงาน อู้ฟู่ 112 ล้าน!

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน นฤมล หลังพ้นเก้าอี้ รมช.แรงงาน - คู่สมรส พบมีทรัพย์สิน 112 ล้าน

1 ธ.ค. 64 มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หลังพ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 พร้อมนายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์ คู่สมรส ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน

สำหรับ นางนฤมล และคู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด 112,110,485 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ นางนฤมล 53,643,104 บาท เป็นทรัพย์สินของนายจุมพล 58,467,381 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 163,333 บาท โดยเป็นหนี้สินของนางนฤมล 162,797 บาท และเป็นหนี้สินของนายจุมพล 536 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี

ในส่วนของทรัพย์สินของนางนฤมลและนายจุมพล ได้แก่ เงินสด 400,000 บาท เงินฝาก 46,570,251 บาท เงินลงทุน 16,170,233 บาท ที่ดิน 16,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 27,500,000 บาท ยานพาหนะ 2 คัน มูลค่า 2,850,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,800,000 บาท

สำหรับรายการเงินฝากที่นางนฤมล แสดงในบัญชีทรัพย์สินเป็นของนางนฤมลจำนวน 4 บัญชี มูลค่า 4,513,164 บาท โดยเป็นของนายจุมพล 9 บัญชี มูลค่า 42,057,087 บาท ส่วนของที่ดินแจ้งไว้รวม 2 แปลง เป็นโฉนดย่านคันนายาว กทม. ซึ่งเป็นโฉนดที่ใช้ปลูกบ้านเดี่ยวมูลค่า 25,000,000 บาท โดยมีชื่อของนางนฤมลเป็นผู้ครอบครอง และย่านห้วยขวาง กทม. เป็นโฉนดเดียวกับทาวเฮ้าส์ มูลค่า 2,500,000 บาท มีชื่อของนายจุมพลเป็นผู้ครอบครอง

อย่างไรก็ตาม นางนฤมล ได้มีการแจ้งรายการทรัพย์สินอื่นอีกจำนวน 3 รายการ โดยเป็นของนางนฤมล 2 รายการ คือ แหวนเพชรมูลค่ารวม 1,000,000 บาท และเป็นของนายจุลพล 1 รายการ คือต่างหูเพชร จำนวน 1 คู่ ได้มาเมื่อปี 2548 มูลค่า 800,000 บาท

นอกจากนี้ นางนฤมล ยังได้แจ้งว่ามีรายจ่ายประจำ โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 480,000 บาท

ส่วนนายจุมพลมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 160,000 บาท รวมถึงมีรายจ่ายในส่วนเบี้ยประกันชีวิตของตนเองและนายจุมพล คนละ 100,000 บาท

นอกจากนี้ นางนฤมล ยังได้มีการแจ้งรายจ่ายอื่นๆ ด้วย คือ ค่าอุปการะมารดา 240,000 บาท

ส่วนนายจุมพลมีรายจ่ายอื่นๆ คือ ค่าจ้างคนงานในบ้าน 500,000 บาท

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีระทึก จับงูจงอางยักษ์

Related Stories

No stories found.