เปิดปมร้อน #สมรสเท่าเทียม หลังศาล รธน. เปิดคำ วินิจฉัย

เปิดปมร้อน ทวิตเตอร์ #สมรสเท่าเทียม หลังศาล รธน. เปิดคำ วินิจฉัย มาตรา 1448 ไม่ขัด รธน.
เปิดปมร้อน #สมรสเท่าเทียม หลังศาล รธน. เปิดคำ วินิจฉัย

#สมรสเท่าเทียม กลายเป็นแฮชแท็กร้อนขึ้นมาอีกครั้ง ในช่วง 2-3 วันนี้ ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม และยังมีการให้ข้อสังเกตว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสมควรดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป ซึ่งประเด็นนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอย่างมาก ในโลกโซเชียลมีเดีย เพราะจากผลการวินิจฉัยนี้ ทำให้มองได้ว่า กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือกลุ่ม LGBTQ จะยังไม่มีกฎหมายรองรับการสมรสระหว่างเพศทางเลือก แต่เรื่องที่หลายๆคนในโลกทวิตเตอร์กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นั้น คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากคำวินิจฉัยนี้

การที่ศาลรัฐธรรมนูญฟันธงมาแล้ว ว่ามาตรา 1448 นั้น ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จะทำให้การตรากฎหมายใดๆก็ตามในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการสมรสเท่าเทียม หรือสิ่งที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกำลังเรียกร้องอยู่ มีความเป็นไปได้ที่จะมีการหยิบยกคำวินิจฉัยนี้ขึ้นมา และอาจจะทำให้การเสนอร่างกฎหมายนั้นๆสะดุดลงได้ กลายเป็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่ระบุว่า การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี บริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้ จะไม่สามารถแทนที่คำว่า "ชายและหญิง" ด้วยคำว่า "คู่สมรส" ซึ่งไม่ต้องระบุเพศได้ ทำให้ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

แม้ว่าจะมีการเปิดทางไว้ ในจุดที่เป็นข้อสังเกต แต่การตรากฎหมายใหม่ ไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเรียกร้อง ที่ผ่านมา พ.ร.บ.คู่ชีวิต ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงกันพอสมควร เนื่องจากมีทั้งคนที่รับและไม่รับ เพราะมันมีความแตกต่างกันหลายข้อ ระหว่างการเป็น คู่ชีวิต กับ คู่สมรส เช่น การตัดสินใจในการรับการรักษาพยาบาล ซึ่งคู่ชีวิตไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ตามกฎหมาย, เรื่องการรับสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐ เป็นต้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการปรับแก้จนใกล้เคียงกันแล้ว แต่ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่ยอมรับใน พ.ร.บ.คู่ชีวิตนี้ และยังคงต้องการใช้คำว่า คู่สมรส ในทางกฎหมายมากกว่า

เหตุผลของกลุ่มที่ไม่ยอมรับใน พ.ร.บ.คู่ชีวิตนี้ นอกจากจะมองถึงเรื่องของสิทธิที่ควรได้รับแล้วนั้น ยังมีความคิดเห็นในทำนองที่เกี่ยวกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกด้วย เพราะการใช้กฎหมายคนละมาตราทั้งๆที่พูดถึงเรื่องเดียวกัน เป็นการไม่เสมอภาค แบ่งแยกกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศออกจากความเสมอภาค ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 30 "บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน" จึงจำเป็นจะต้องมีการเรียกร้อง ให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม โดยในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม และเครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศมากกว่า 18 องค์กร จะมีการชุมนุมเรียกร้องในประเด็นนี้ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสถานที่, ช่วงเวลา, หรือกิจกรรมใดๆในตอนนี้ อีจันจะติดตามเรื่องนี้มารายงานให้ทราบต่อเนื่องนะคะ

คลิปแนะนำอีจัน
“เงินกองทุนน้ำมัน หลายแสนล้าน...หายไปไหน” #สิบล้อขอน้ำมัน 25 บาท

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co