เปิดผลลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีรายบุคคล

เปิดผลลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีรายบุคคล

สรุปผลคะแนนการลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีรายบุคคล

หลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านมา 4 วัน (16 -19 ก.พ. 64) เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งมีการลงมติ วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2564) และได้ผลสรุปดังนี้ค่ะ

1.คะเเนนเสียงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

มีผู้ลงมติทั้งหมด 481 เสียง เห็นด้วย 206 เสียง ไม่เห็นด้วย 272 เสียง งดออกเสียง 3

ผลคือ เสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะเเนน มีมติไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

2.ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

โดยมีผู้ลงมติทั้งหมด 482 คน เห็นด้วย 204 เสียง ไม่เห็นด้วย 274 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

ผลคือ เสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะเเนน มีมติไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

3.ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีผู้ลงมติทั้งหมด 482 คน เห็นด้วย 201 เสียง ไม่เห็นด้วย 275 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

ผลคือ เสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะเเนน มีมติไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล

4.ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์

โดยมีผู้ลงมติทั้งหมด 482 คน เห็นด้วย 207 เสียง ไม่เห็นด้วย 268 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง

ผลคือ เสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะเเนน มีมติไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

5.ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

โดยมีผู้ลงมติทั้งหมด 480 คน เห็นด้วย 205 เสียง ไม่เห็นด้วย 272 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง

ผลคือ เสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะเเนน มีมติไว้วางใจ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

6.ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ

โดยมีผู้ลงมติทั้งหมด 480 คน เห็นด้วย 214+1 เสียง (+ 1 เนื่องจากปุ่มลงมติของ นางอนุรักษ์ บุญศล สส.พรรคเพื่อไทย เสีย จึงขอลงมติเป็นเสียง) ไม่เห็นด้วย 258 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง

ผลคือ เสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะเเนน มีมติไว้วางใจ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

7.ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

โดยมีผู้ลงมติทั้งหมด 481 คน เห็นด้วย 212 เสียง ไม่เห็นด้วย 263 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

ผลคือ เสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะเเนน มีมติไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น

8.ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

โดยมีผู้ลงมติทั้งหมด 482 คน เห็นด้วย 201 เสียง ไม่เห็นด้วย 268 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

ผลคือ เสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะเเนน มีมติไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

9.ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมว.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยมีผู้ลงมติทั้งหมด 482 คน เห็นด้วย 206 เสียง ไม่เห็นด้วย 272 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

ผลคือ เสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะเเนน มีมติไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี

10.ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

โดยมีผู้ลงมติทั้งหมด 479 คน เห็นด้วย 199 เสียง ไม่เห็นด้วย 274 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

ผลคือ เสียงไม่ไว้วางใจไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะเเนน มีมติไว้วางใจ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co