เปิดมาตรการ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เข้าไทยไม่ง่าย เปิดมาตรการ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทย ต้องผ่านคัดกรองหลายชั้น!
เปิดมาตรการ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ตอนนี้ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เริ่มเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยเเล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 ที่ผ่านมา

ซึ่งข้อมูลอัปเดต วันที่ 4 พ.ย.64 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย สะสมเเล้ว 9,210 ราย

ชาวต่างชาติหลักพัน ที่เข้ามาเที่ยวในไทย

แล้วเราจะมั่นใจได้ไง นักท่องเที่ยวจะปลอดภัยกับเรา ?

อีจัน ไปค้นหาข้อมูล มาเเล้ว

มาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ

- Exampation from Quarantine (Test & Go)

- Living in the Blue Zone พื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด (Sandbox)

- Alternative Quarantine (AQ) Happy Quarantine ทั่วไทย

มาตรการนักท่องเที่ยวจากประเทศนำร่องไม่กักตัว Exampation from Quarantine (Test & Go)

คุณสมบัติ

- เดินทางมาจากประเทศที่กำหนด โดยต้องสำนักในประเทศ/พื้นที่ที่กำหนด (63 ประเทศ) ไม่น้อยกว่า 21 วัน

** ยกเว้นสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ฉีดวัคศีนครบ สามารถพำนักในพื้นที่/ประเทศที่กำหนด น้อยกว่า 21 วันได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. เอกสารรับรองวัคซีนครบโดสตามชนิดวัคซีนที่กำหนด (Certificate of Vaccination) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ

เดินทาง

สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ยืนยัน และมีหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายใน 3

เดือนหลังการติดเชื้อโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง

*กรณีเด็กต่ำกว่า 12 ปี สามารถมาพร้อมผู้ปกครอง โดยไม่ต้องมีหลักฐานการรับวัคน แต่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกคนก่อน

ขึ้นเครื่อง

2. หลักฐานผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID Free) แบบ RT -PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

3. หลักฐานการจอง ชำระค่าที่พักอย่างน้อย 1 วัน รวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR + ATK จากโรงแรมที่พักที่ได้รับ

มาตรฐาน SHA Plus / AQ / OQ / AHQ

4. กรมธรรม์ประกันภัย วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นตอนก่อนการเดินทาง

1. ยื่นเอกสารเดินทางเข้าประเทศ ผ่าน https://tp.consular.go.th/ ก่อนเดินทาง

2. รอระบบตรวจข้อมูลการได้รับวัคซีน หลักฐานการชำระค่าที่พัก ค่าตรวจหาเชื้อ RT.PCR และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. รอผลอนุมัติ และได้รับ Thailand Pass QR Code

ขั้นตอนเมื่อเดินทางถึง

4. เมื่อเดินทางถึง แสกน Thailand Pass QR Code ณ ด่านควบคุมโรค และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

5. เดินทางออกจากท่าอากาศยานด้วยยานพาหนะ SHA Plus ที่โรงแรมที่พักจัดไว้ เดินทางระยะทางจากสนามบินถึงที่พัก ไม่เกิน

2 ชม. โดยไม่แวะพัก

ขั้นตอนระหว่างพำนัก

6. เข้ารับตรวจหาเชื้อ RT -PCR ณ ที่พัก สนามบินหรือสถานที่ตรวจที่โรงพยาบาลคู่ปฏิบิติการกำหนด

7. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมที่พัก

8. พักในโรงแรม SHA PLUS , AQ ,O0, AHQ ภายในพื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) อย่างน้อย 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ

9. หากผลตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เป็นลบ วันต่อมาจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ไม่จำกัดพื้นที่

10. วันที่ 6-7 ระบบแอปพลิเคชั่นจะแจ้งตือน นักท่องเที่ยวต้องตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) และรายงานผล

ตรวจผ่านแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"

รายชื่อประกาศหรือพื้นที่ที่อนุญาตเข้าประเทศไทย โดยไม่กักตัว ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564

ประกอบด้วย 63 ประเทศ ได้แก่ กรีช กัมพูชา กาตาร์ เกาหลีใต้(สาธารณรัฐเกาหลี) คูเวต แคนาดา โครเอเชีย จีน ชิลี

ชาอุดีอาระเบีย ไซปรัส ญี่ปุ่น เดนมาร์ก ไต้หวัน นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ บรู้ไนดารุสซาลาม บัลแกเรีย บาห์เรน เบลเยียม

โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ฟิลิปปินส์ ภูฎาน มองโกเลีย มอลตา มัลดีฟส์ มาเลเซีย เยอรมนี โรมาเนีย ลักเชมเบิร์ก

ลัตเวีย ลาว ลิทัวเนีย สเปน สโลวีเนีย สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐ

เกาหลี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ออสเตรีย อิตาลี อินเดีย อินโดนีเชีย อิสราเอล เอสโตเนีย โอมาน

ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฮ่องกง และฮังการี

* กระทรวงสาธารณสุข จะมีการปรับเพิ่มรายชื่อทุก 2 อาทิตย์ (16 พ.ย.64 / 1 ธ.ค.64) โดยพิจารณาจากประเทศที่มีการระบาดต่ำ

จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวัน และผลต่อเศรษฐกิจภาพรวม

คลิปแนะนำอีจัน
เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นฟันน้ำนม 4 ขา

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co